30. Ez is a harmadik angyal üzenete

Jel. 14,12.

 I. A szentek békességes tűrése
 II. Megtartják Isten parancsolatait
 III. Megtartják Jézus hitét
IV. Itt van! Hol? Tartalomjegyzék Főoldal

I. A szentek békességes tűrése

1. A békességes tűrés a Szentlélek gyümölcse.

2. A szövegösszefüggés arra irányítja figyelmünket, hogy a békességes tűrésre a fenevad és annak képe elleni küzdelemben lesz szüksége a szenteknek.

3. Ugyanakkor ebben az időben a gonoszok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a maradékot ahhoz a mozgalomhoz való csatlakozásra bírják, amelyik végül a fenevad körül csoportosul.

4. Békességes tűrés jellemzi őket Isten ígéretének várása közben.

II. Megtartják Isten parancsolatait

1. Ez a kijelentés különös jelentőséggel bír.

2. A leghevesebb küzdelem a negyedik parancsolat körül alakul ki.

3. Ebben a nehéz helyzetben Isten gyermekei a Biblia kinyilatkoztatásaihoz ragaszkodnak, és Istenen kívül senki előtt sem hódolnak meg.

III. Megtartják Jézus hitét

1. Ez a meghatározás legelőször is azt mondja el, hogy itt olyan emberekről kapunk bemutatást, akik a Jézus Krisztusban való hitben éltek.

2. Ugyanakkor ez a meghatározás két elemet kapcsol össze:

3. Jézus tehát azért jött erre a világra, hogy segítsen az emberben visszaállítani az isteni képmást és segítsen a szeretet elvei szerint élni.

4. Ez viszont azt jelenti, hogy a Krisztussal való kapcsolat nemcsak egy érzelmi tapasztalat, hanem az életforma megváltozása is. Gal. 2,20.

5. Mivel az igazi hit cselekedetekben jut kifejezésre, ezért az Isten szerinti cselekedetek hiánya a hitetlenség bizonyítéka.

6. A “Jézus hite” kifejezés ugyanakkor még azt is jelenti, hogy hinni úgy, ahogy Jézus hitt és bízott.

IV. Itt van! - Hol?

1. Az angyalnak az az állítása, hogy “itt van a szenteknek békességes tűrése”, felveti azt a kérdést, hogy “hol van?”

2. Az emberek látni akarják azt, hogy hol vannak és kik azok, akik a mindennapok problémái között is békességes tűréssel élnek.

3. Nagyon fontos mondanivalója van annak is, hogy Jézus éppen ezt a három jellemző vonást mondatja el az angyallal.

4. Az Isten ránk bízta a hármas angyali üzenet hirdetését.