29. A harmadik angyal üzenete

Jel. 14,9-13.

 I. Mindenki imád valakit
 II. Az üzenet harca
 III. Isten haragjának bora
IV. A boldog halottak Tartalomjegyzék Főoldal

I. Mindenki imád valakit

1. A harmadik angyal üzenetében két imádkozó csoportot látunk bemutatva.

2. A harmadik angyal üzenete olyan figyelmeztetés, amely világosságul szolgál az embereknek:

3. Az előző angyal még csak arról számolt be, hogy Babilon - amely azonos a fenevaddal - megitatja a népeket paráznaságának borával.

4. A harmadik angyal üzenetének első része tehát nem más, mint Sátán megtévesztő szándékának a leleplezése az emberek előtt.

II. Az üzenet harca

1. Az angyal figyelmeztetése Sátán három eszköze ellen irányul.

2. A fenevad, aki ellen az angyal üzenete hangzik, a pápaságot jelképezi.

3. Az angyal üzenetének másik célpontja a fenevad képe.

4. A harmadik eszköz, ami ellen az angyal szót emel, a fenevad bélyege.

5. A katolikus írók egyházuk tekintélyének jeleként azt a rendelkezést szokták idézni, amellyel az egyház a nyugalomnapot szombatról vasárnapra tette át.

6. A fenevad bélyegét a homlokra és a kézre lehet felvenni.

7. A harmadik angyal azt mondja el, hogy miként reagál Isten a bűnében megkeményedett ember végső döntésére.

III. Isten haragjának bora

1. Már a jelkép meghatározásában is benne van, hogy ez az ítélet az Isten haragjának a megnyilatkozása a bűn ellen és a bűnben megkeményedett emberek ellen. (II. Thess. 2,10-12.)

2. Az angyal üzenete szerint, aki a fenevadat és annak képét imádja, annak Isten kettős ítéletével kell szembenéznie.

3. Nagyon sokszor találkozunk a Bibliában azzal a képpel, mintha Isten büntetése a gonoszok felé az egész örökkévalósára kiható, állandó gyötrelmet jelentene.

4. Nagyon szeretném azonban hangsúlyossá tenni azt, hogy az angyal üzenetének ez a része is evangéliumként kell hogy hangozzon.

5. Isten népe számára az “ítélet” nem valamilyen félelmetes esemény, amitől rettegni kell a korábban elkövetett cselekedeteik miatt.

6. A Biblia úgy mutatja be a második adventet, mint egy áldott reménységet.

IV. A boldog halottak

1. Az előző komor háttér után az angyal arról is beszél, hogy az általános gonoszság közepette van egy csapat, akik elkülönültek az őket körülvevő bűntől és az Isten ellenes lázadástól.

2. Az “itt van” kifejezés több szempontból is hangsúlyossá válik ebben az üzenetben.

3. A hármas angyali üzenet egy különös áldásmondással fejeződik be, amely már az első szavaival is három dolgot szögez le:

4. Az áldásígéret második részében azt olvashatjuk; hogy “az ő cselekedeteik követik őket”.