28. A második angyal üzenete

Jel. 14,8.

  I. Más angyal
 II. Babilon, a nagy város
 III. Leomlott Babilon
IV. Paráznaságának haragbora Tartalomjegyzék Főoldal

I. Más angyal

1. Annak a szónak, hogy “követé ”, kettős jelentése van ebben az igeversben.

2. Ellentétben az első és a harmadik angyal üzenetével, ez az angyal nem nagy szóval hirdeti üzenetét.

II. Babilon, a nagy város

1. A betűszerinti értelemben vett ősi Babilon János apostol napjaiban már jórészt romokban hevert.

2. A Babilon név nyelvtani jelentésével kapcsolatban mindjárt két nagyon fontos dolgot figyelhetünk meg.

3. Ez a város kezdettől fogva arról volt nevezetes, hogy megtagadta az igaz Isten tiszteletét és az akaratának való engedelmességet.

4. Ésaiás próféta úgy írja le, hogy Babilon láthatatlan uralkodója tulajdonképpen Sátán. Ésai. 14,4. 12-14.

5. A keresztények már az I. század vége felé a Babilon kifejezés alatt magát a Római Birodalmat, különösen pedig annak fővárosát, Rómát értették.

6. Összegzésként azt mondhatjuk, hogy mind a szószerinti, mind pedig a jelképesen vett Babilont eleitől fogva az igaz Isten és követőinek ellenségeként ismerték.

III. Leomlott Babilon

1. A “leomlott” szó kétszeri alkalmazása szinte hangsúlyt szeretne adni az üzenetnek.

2. A Bizonyságtételek is ezt a következtetést erősítik meg.

3. A Biblia kijelenti, hogy Jézus visszajövetele előtt Sátán milyen módon fog működni az emberek között. II.Thess. 2,9-11.

IV. Paráznaságának haragbora

1. A paráznaság egy jelképes kifejezés, ami az egyház és a világ, illetve az egyház és az állam helytelen kapcsolatára vonatkozik.

2. A paráznaság bora egy nagyon találó, összetett kifejezés.

3. Babilon olyan bort kínál az embereknek, ami paráznaságból fakad.

4. A Biblia azt mondja, hogy a Babilon által kínált italtól megrészegedtek az emberek.

5. Az angyal üzenetében arról is olvasunk, hogy a Babilon által kínált bor, “harag bora”.

6. Az angyal üzenetéből még azt is megérthetjük, hogy Babilon nagyon eredményesen kínálja paráznaságának borát.