27. Az első angyal üzenete

Jel. 14,6-7.

  I. Az angyal, az ég közepén
 II. Az örökkévaló evangélium
 III. Isten ítéletének órája

IV. Dicsőség Istennek

 V. A Teremtő Isten imádata

 Tartalomjegyzék

Főoldal

 

I. Angyal, az ég közepén

1. Az itt kezdődő jelenetsor egy láncszemként illeszkedik ahhoz a próféciai lánchoz, amely a 12. fejezet első versével vette kezdetét.

2. Az itt bemutatott angyal Isten hírnökeit jelképezi.

3. Az a tény, hogy ez az angyal az ég közepén repül, azt akarja jelezni, hogy az angyal munkássága és üzenete az egész világra kiterjedő mozgalom kell hogy legyen.

II. Az örökkévaló evangélium

1. Ez a meghatározás azt jelenti, hogy ebben az utolsó időben az evangélium még mindig ugyanaz, mint ami kezdetben volt.

2. Bár a három angyal az örökkévaló evangéliumot hirdeti, mégis elmondhatjuk, hogy üzenetük ennek ellenére sajátosan új.

3. Az evangélium olyan örömhír, amit Isten általunk, a Vele szövetséget kötött emberek által akar eljuttatni mindenkihez.

III. Isten ítéletének órája

1. A Biblia Isten ítéletét többféle vonatkozásban említi meg.

2. Az ítéletnek ez az ideje viszont, amelyről az első angyal beszél, még nem a végső ítélet napja.

3. Isten minden nagyobb esemény bekövetkezése előtt figyelmezteti a föld népét a rá váró veszedelemre, és az ezzel kapcsolatos döntés fontosságára.

4. Az első angyal által meghirdetett ítéletre azért van szükség, mert Jézus visszajövetelekor már eldöntöttnek kell lenni annak, hogy ki részesülhet az igazak feltámadásában és az élők átváltozásában.

IV. Dicsőség Istennek

1. “Féljétek az Istent!”

2. Az előző gondolatokat erősíti meg az angyal következő felhívása is: “néki adjatok dicsőséget”.

3. Az angyal üzenete még egy harmadik területet is érint életünkben. I.Kor. 6,19-20. 10,31.

V. A Teremtő Isten imádata

1. Egyedül a világmindenség Teremtője méltó az imádatra.

2. Ez az üzenet napjainkban nagyon időszerűvé vált.

3. Ez a felhívás magába foglalja a teremtés emlékünnepének helyreállítását.

4. Az angyal üzenetének ez a része még egy nagyon fontos területet érint.

5. Az első angyal üzenetének a célja az, hogy helyes választáshoz segítse az embereket, ami által megállhatnak majd a végső válság idején.

6. Evangéliumnak mondható ez az üzenet azért: