26. Akik Sion hegyén állanak

Jel. 14,1-5.

 I. Az üzenet célja
 II. A győzők serege
 III. Egy új ének
IV. Az Istennek és a Báránynak zsengéi

 V. Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. Az üzenet célja

1. A 13. fejezet azzal a rettenetes harccal végződött, amelyet Isten népének kicsiny és védtelen csoportja kényszerült kiállni a föld hatalmasaival szemben, akiket a sárkány választott ki eszközül ellenük.

2. A Jelenések könyvének ez a szakasza egy vigasztaló üzenet a próféciában.

3. Ebből az üzenetből megérthetjük mi is, hogy amikor eljön a sötétség hatalmaival való küzdelem ideje, akkor nem kell bizonytalanságban lennünk megszabadíttatásunk felől.

II. A győzők serege

1. Elégséges érvet találhatunk annak igazolására, hogy a Báránnyal lévők csoportja azonos azokkal:

2. Sion hegyén már győztes seregként áll a 144.000 serege.

3. A hetedik fejezetben úgy láthattuk őket, mint akik a homlokukra egy pecsétet kaptak Istentől.

4. A név a Bibliában bizonyos vonatkozásban a személyiséget és a jellemet hivatott kifejezni. II.Móz. 34,5-6.

5. Ebben a bemutatásban nagyon hangsúlyosan szólal meg az is, hogy a Sion hegyén állók kivétel nélkül a homlokukon hordozzák az Atya nevét.

III. Egy új ének

1. A Sion hegyén való tartózkodásuk alkalmával egy új éneket énekeltek.

2. Ebben a bemutatásban viszont már azt olvashatjuk, hogy olyan éneket énekelnek, amit rajtuk kívül senki sem tud megtanulni.

IV. Az Istennek és a Báránynak zsengéi

1. Ebben a bemutatásban kapunk képet arról, hogy milyennek kell lenniök azoknak, akik a 144.000 között el lesznek pecsételve.

2. A másik meghatározás bizonyos parázna asszonyokról tesz említést.

3. A 144.000 azonban “nem fertőztette meg magát” ezekkel az asszonyokkal.

4. Ebben a szakaszban egy különleges kitűntetést ígér Isten az elpecsételteknek: ,,Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy”. 4.vers.

5. “Ezek áron vétettek meg az emberek közül”. 4/b.

6. A másik hangsúlyos része ennek a meghatározásnak az, hogy “Istennek és a Báránynak zsengéiül” lettek megváltva az emberek közül.

V. Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenül

1. “És az ő szájukban nem találtatott álnokság” 5/a. vers.

2. “Mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek” 5/b. vers.

3. Isten királyiszéke előtt mi csak egyféleképpen lehetünk feddhetetlenek, vagyis tökéletesek: