24.  A földből feljövő fenevad

Jel. 13,11-18.

 I. Összefüggések a 12. fejezet látomásával
 II. A Fenevad ismertetőjelei
 III. A Fenevad szándéka és cselekedetei
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. Összefüggések a 12. fejezet látomásával

1. Az a kijelentés, hogy “úgy szól, mint a sárkány”, azt az üzenetet hordozza magában, hogy két fenevad között összefüggés és kapcsolat van.

2. A 12. fejezet látomásában arról olvashatunk, hogy amikor a sárkány a folyóvízzel el akarja ragadni az asszonyt, akkor a föld lett segítségére az asszonynak.

3. A két fejezet látomásainak az összevetéséből egy nagyon következetes sátáni törekvést kísérhetünk nyomon.

4. Ebből a látomás-sorozatból arra is lehet következtetni, hogy a földből feljövő fenevadnak akkor, abban az időben kell a történelem színterén kibontakozni, amikor az előző fenevad a halálos sebet kapja.

II. A fenevad ismertető jelei     11. vers

1. Ez a fenevad az előzőtől abban különbözik, hogy nem a népek tengeréből, hanem egy meghatározott helyről, a “földből” jön fel.

2. A fenevad másik jellemzője, hogy“két szarva van, a Bárányéhoz hasonló”.

3. A fenevad harmadik jellemzője az, hogy amikor megszólal, akkor “úgy szól, mint a sárkány”.

III. A fenevad szándéka és cselekedetei

1. Arról kapunk legelőször tájékoztatást, hogy “az előző fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte”.12/a. vers

2. János látomása szerint ennek a fenevadnak a központi szándéka az, hogy az embereket rávegye az előző fenevad imádására. 12/b. vers

3. A földből feljövő fenevad ezt a törekvését azzal igyekszik elősegíteni, hogy nagy jeleket tesz, hogy elhitesse a föld lakosait. 13-14/a vers

4. Az itt adott kinyilatkoztatással kapcsolatban Jézus arra figyelmeztet, hogy a megtévesztés és a hitegetés olyan szinten történik majd, hogy “ha lehet, a választottakat is” meggyőzze. Máté 24,24.

5. A földből feljövő fenevad szándékának hatékonyságát fokozni szeretné azzal is, hogy “azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét”. 14/k. vers

6. A fenevad képének felállítása két fokozatban fog végbemenni.

7. A fenevad képe a hamis és bukott vallásoknak egy olyan szervezetét jelképezi, amely Rómához hasonlóan erőszakkal akarja tantételeit elfogadtatni az emberekkel.

8. Ezt a szándékát úgy próbálja végrehajtani, hogy a fenevad képébe “lelket ad”, hogy az megszólaljon. 15/a. vers

9. A látomás szerint a föld népének kell a fenevad képét megcsinálni. 14/k.

10. A bukott egyház és az államhatalom egymásra találásának sajnos újra ugyanaz lesz a következménye, mint ami már korábban is volt az emberiség történelmében. 15/b. vers

11. Ez a hatalom mindenegyes imádójára egy bélyeget tesz, vagy nevét, vagy nevének számát írja rá.