23. A tengerből feljövő fenevad

Jel. 13,1-10.

 I. Összefüggések az előző látomással
  II. A Fenevad története röviden
  III. Adaték néki
IV. Imádják őt a földnek minden lakosai

  V. Boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. Összefüggések az előző látomással   1-2. vers

1. A 13. fejezet tanulmányozásánál nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy ez a látomás kiegészítő részét képezi a 12. fejezetben jelzett küzdelem-sorozatnak.

2. Az előző fejezet azzal fejeződik be, hogy a sárkány azaz Sátán, “álla a tenger fövenyére”.

3. A Fenevad ugyanazt a politikai hatalmat jelképezi, mint a sárkány, - vagyis a Római Birodalmat - csak a jelkép szerint egy döntő változás állt be a jellegében.

4. A fenevad azonosításával kapcsolatban nagyon különös hasonlításokkal találkozunk. 2. vers

5. “A sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét és nagy hatalmat”. 2/b. vers

II. A fenevad története röviden    3.vers

1. Mielőtt részletesen beszélne János apostol a fenevadról, előbb rövid áttekintést ad annak történetéről.

2. Ugyanerről a fenevadról a Jel. 17. fejezetében is megismétli János apostol ezt a rövid történeti áttekintést, egészen sajátságos módon. Jel. 17,8.

3. Nagyon fontos odafigyelnünk a prófécia precíz kinyilatkoztatására.

4. A prófécia azonban arról is szól, hogy ez a halálos seb egyszer be fog gyógyulni annyira, hogy az egész föld követni és imádni fogja.

III. “Adaték néki”    5-7. vers

1. “Adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája.” 5/a. vers

2. “Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra.” 6/a. vers

3. “Szidalmazza...az ő sátorát.” 6/b. vers

4. “ Szidalmazza... azokat, akik a mennyben laknak.” 6/b. vers.

5. “Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze.” 7/a. vers

6. “És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen”. 7/b. vers

7. “És adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.” 5/b. vers

IV. “Imádják őt a földnek minden lakosai”    8. vers

1. A fenevad imádásával kapcsolatban egy különös dologra figyelhetünk fel.

2. A fenevad irányában megnyilvánuló imádat okaként azt mondják az emberek, hogy nincs hozzá hasonló. 4/b. vers

3. János apostol ismételten hangsúlyozza azt, hogy milyen méretekben jelentkezik a fenevad imádata.

4. A fenevad imádata alól csak azok képeznek kivételt, akiknek neve ebben az időben is be van jegyezve az “élet könyvébe”.

V. Boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja

1. Boldogságunk először is abból a biztonságból fakad, hogy mindezek nem érnek váratlanul bennünket, mert Isten kijelentette ezt nekünk és mi megismerhettük ezeket.

2. Jó tudni azt, hogy Sátán bármilyen erőket vonultat is fel Isten népe ellen, azok fölött nincs hatalma, ha ők egy még nagyobb Küzdő, azaz Jézus Krisztus mellett maradnak.