21.  A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között

Jel. 12,7-12.

 I. A küzdelem résztvevői
 II. A nagy küzdelem szintere és mibenléte
 III. Krisztus győzelmének következményei

IV. Isten üzenete a Föld lakosaihoz

 V. Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja

 Tartalomjegyzék

Főoldal

 

I. A küzdelem résztvevői

1. János apostol itt megszakítja a látomásbeli esemény folyamatosságát, és visszatér a már elmondott eseményhez, hogy annak egyes mozzanatait részletesebben elmagyarázza.

2. A nagy küzdelem első megnevezett személye Mihály, és az Ő angyalai.

3. Tekintettel arra, hogy Sátán lázadásának lényege és célja az volt, hogy önmagát Isten trónjára küzdje fel, hogy hasonló legyen a Magasságoshoz. Ésai. 14,14.

4. Különböző igeversek egybevetéséből kitűnik, hogy “Mihály” azonos Jézus Krisztussal.

5. Jézus Krisztus a történelem folyamán mindig akkor lépett fel “Mihály”-ként, amikor Isten és az Ő népe oldalán a gonoszság erőivel szemben küzdelembe indult.

6. Mihály angyalai pedig az el nem bukott angyalokkal azonosíthatók.

II. A nagy küzdelem szintere és mibenléte

1. Ez a küzdelem már a Mennyben elkezdődött Krisztus és Sátán között.

2. A látomásbeli küzdelem azonban egy másik szintérre és egy másik időbe vezet el bennünket.

3. Ez a küzdelem Krisztus és Sátán között több dolgot is érintett.

4. A küzdelem mibenléte azonban összefoglalható egyetlen dologban is.

5. Külön figyelmet érdemelnek Sátán küzdelmének a fordulópontjai.

III. Krisztus győzelmének következményei

1. Krisztus győzelmének egyik következménye Sátán és az ő angyalainak a levettetése volt. 8. vers

2. Sátán, mint az atyafiak vádolója levettetett. 10/b.

3. Krisztus győzelmének másik következménye az üdvösség lehetősége, az elbukott emberiség részére.

4. “Most lett meg...a mi Istenünk országa, és az Ő Krisztusának hatalma.”

IV. Isten üzenete a Föld lakosaihoz

1. Isten nem engedi, hogy a Golgota győzelme egyfajta álbiztonságban ringassa a Föld lakóit, különösen pedig az Ő népét.

2. Sátán viszont tudja azt, hogy már nagyon kevés az ideje, mivel a cselekvési lehetősége a végéhez közeledik.

3. Sátán tudja, hogy többé nem adatik neki lehetőség, hogy Isten ellen küzdjön.

V. Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja

1. Ez a szakasz Isten végtelen szeretetéről és hatalmáról biztosít bennünket.

2. Szüntelenül éljen bennünk Isten figyelmeztető üzenete az ellenség szándékáról.

3. Isten példaadásából meg kell tanulnunk azt, hogy nekünk sem erővel és hatalommal kell hadakozni.