20.  A Napba öltözött asszony és a veres sárkány

Jel. 12,1-6.

 I. A látomás szintere
 II. A napba öltözött asszony
 III. A veres sárkány
IV. A sárkány célja meghiúsul

 V. Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. A látomás színtere

1. A 12. fejezettel egy új próféciasorozat kezdődik meg a Jelenések könyvében, amely elhúzódik egészen a könyv végéig.

2. A látomás és a küzdelem színteréül szolgáló ég alatt nem a mennyet - mint Isten lakhelyét - kell érteni.

3. A 12. fejezet egy tipikus példája a próféciai kinyilatkoztatásnak.

II. A Napba öltözött asszony    1- 2. vers

1. Krisztus és egyháza közötti szoros kapcsolatot a Biblia egy házassági kapcsolathoz hasonlítja. v.ö: Ésai.54,5. II.Kor. 11,2. Eféz. 5,25-32.

2. A látomásbeli asszony egyik jellegzetessége, hogy a “Napba van öltözve”.

3. A látomásbeli asszony másik jellegzetessége, hogy a “lábai alatt volt a Hold”.

4. A látomásbeli asszony harmadik jellegzetessége, hogy az “ő fejében tizenkét csillagból korona” van.

5. A látomásbeli asszonyt egy olyan időben pillanthatjuk meg, amikor éppen szülni készül.

III. A veres sárkány   3- 4. vers

1. A veres sárkány beazonosítását maga János apostol végzi el.

2. Sátán jellegzetes tulajdonságainak egyike az, hogy tevékenysége közben mindig leplezi magát.

3. A veres sárkány földi megfelelőjéről is ad az apostol adatokat, hogy ezek által felismerhessük és beazonosíthassuk. 3/b vers

4. A veres sárkány első cselekedeteként egy különös esemény van feljegyezve. 4/a. vers

5. Amiképpen a sárkány kétféleképpen is beazonosítható, úgy a sárkánnyal kapcsolatos események egy része is kettős teljesedésre utal.

IV. A sárkány célja meghiúsul    4/b- 6. vers

1. Az 5. vers újra megerősíti azt a következtetést, hogy a Fiú, akit meg akart ölni, a megígért Megváltó.

2. A “sárkány”, ama “régi kígyó” egy földi eszköze által, vagyis a Római Birodalom által állt a “szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye”.

3. Mivel a Fiúnak nem árthatott a sárkány, ezért tehetetlen haragjában az asszony ellen fordult.

V. Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja

1. Azt tanultuk, hogy Krisztus egyháza a Napba van öltözve.

2. Ez a szakasz azt is hirdeti nekünk, hogy amíg igényeljük Jézus Krisztus igazságát és abba öltözünk, addig a győzelem és az örök élet koronája biztosítva van részünkre.

3. Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról sem, hogy Isten népének ellensége ma is résen áll, ma is hadakozik azok ellen, akik az asszony magvával, Jézus Krisztussal kapcsolatban vannak. I.Pét. 5,8.

4. Boldogító azonban az a tudat, hogy az Isten nemcsak a korai egyház számára készített helyet.