19.  A hetedik trombita, mint harmadik jaj

Jel. 11. 14-19.

 I. A hetedik trombita előtt
 II. E világnak országai Krisztusé lett
 III. Harag és ítélet
IV. Isten temploma a Mennyben Tartalomjegyzék Főoldal

I. A hetedik trombita előtt

1. Mielőtt a hetedik trombita eseményei megkezdődnének, Isten szeretné az emberek figyelmét bizonyos dolgokra irányítani.

2. Ezekkel a közbeiktatott kinyilatkoztatásokkal Isten segítséget akar adni részünkre.

3. A közbeiktatott jelenetek után a 14. vers ismét felveszi a 9. fejezetben elengedett fonalat.

4. Amíg az egész világ egy béke és biztonság országáról álmodik, és ezért fáradozik, addig Isten arra figyelmeztet, hogy olyan események jönnek, amelyek az emberekből jajkiáltást fognak kiváltani.

5. A 7. trombita próféciája három részre tagozódik.

II. E világnak országai Krisztusé lettek

1. Ez a kijelentés tulajdonképpen csak egy előzetes bejelentés, amely több szinten is elénk állítja Krisztus uralkodását.

2. A trombita üzenetének eseményszerű felsorolásából az tűnik ki, hogy az üzenet legfontosabb eseményének azt tekinthetjük, hogy “e világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek”. 15. vers.

3. A 24 vén jelenléte azt is mutatja, hogy ennek a végső hatalomátvételnek az eseménye egybeesik, illetve azonos a vizsgálati ítélettel.

III. Harag és ítélet

1. A 18. vers az egyetlen, amely öt különböző eseményt foglal magába:

2. A pogányok, vagyis a népek haragja.

3. Ez az európai forrongás azonban csak a kezdete volt a népek haragjának.

4. A pogányok, vagyis a népek haragja azonban nemcsak az egymás közötti viszályokra és hadakozásokra vonatkozik.

5. Az Isten haragja.

6. “A halottak ideje, hogy megítéltessenek”.

7. “Jutalmat adja a te szolgáidnak.”

8. Isten jutalmazása különböző szinten érinti az üdvözültek seregét:

9. A jutalmazás sorozat mellett sajnos a büntetésnek is meg kell történni, mint egy elkerülhetetlen rossznak, “Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.”

IV. Isten temploma a Mennyben

1. A 11. fejezeten belül már másodszor kerül említésre Isten temploma.

2. A földi szentélyben - amely a mennyeinek a másolata volt - a szövetségláda a Szentek-szentjében lett elhelyezve.

3. Az Ószövetségi időben minden izráelita csak úgy gondolt a Szövetségládára, hogy abban van elhelyezve az örök erkölcsi törvény, a Tízparancsolat.

4. A hetedik trombita próféciájának vázlatát tehát így összegezhetnénk: