18.  A gyászruhába öltözött két tanúbizonyság

Jel. 11,3-14.

 I. A két tanúbizonyság
 II. A két tanúbizonyság hatalma
 III. A mélységből feljövő fenevad
IV. A nagy város

 V. A két tanúbizonyság feltámadása

 Tartalomjegyzék

Főoldal  

I. A két tanúbizonyság

1. Ebben a szakaszban azt figyelhetjük meg először, hogy Isten ad ösztönzést és lehetőséget a két tanúbizonyságnak a prófétálásra.

2. Zakariás könyvében találkozunk így együtt ezzel a két jelképpel. Zak. 4,2-3. 11. 14.

3. Isten tehát a Bibliát használja fel, hogy tanúskodjon és bizonyságot tegyen Róla és Mellette.

4. Ugyanakkor a Biblia még más vonatkozásban is tanúbizonyság részünkre.

5. A két tanúbizonyság gyászruhája - mint jelkép- több dolgot is elmond nekünk.

6. A gyász ideje 1260 napig fog tartani, mondja János.

7. A két tanúbizonyság azonban a gyász ideje alatt is teljesíti küldetését, vagyis prófétál.

II. A két tanúbizonyság hatalma

1. “Ha valaki ártani akar nekik, tűz származik szájukból.”

2. “Ezeknek hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget.”

3. “Hatalmuk van a vizeken, hogy vérré változtassák.”

4. “Megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.”

III. A mélységből feljövő fenevad

1. Amikor a két tanúbizonyság befejezi a gyászruhában való prófétálását, akkor egy újabb hatalom lép ellene a küzdőtérre.

2. “A mélységből feljövő fenevad hadakozik ellene.”

3. A Francia Forradalom, uralmának rövid ideje alatt különös erővel lépett fel a vallás és Isten Igéje ellen.

4. “És az ő holtesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin.... és a népek... látják azoknak holttestét.” 8-9. vers.

5. “És a föld lakosai örülnek és örvendeznek...mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.” 10. vers.

IV. A nagy város

1. E súlyos vereség színhelyét egy városhoz köti, “amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak neveztetik”. 8. vers

2. “Ama nagy város...ahol a mi Urunk is megfeszíttetett”. 8/b. vers

3. János azonban más összefüggésben is beszél “ama nagy város”-ról.

4. János apostol itt földinduláshoz hasonlítja a francia forradalmat, amely a tíz királyság egyikét megsemmisítette.

5. “És megöleték a földindulásban hétezer ember neve”. 13. vers.

V. A két tanúbizonyság feltámadása

1. “De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának”. 11/a vers

2. “ Nagy félelem esék azokra, akik őket nézik”.

3. “És felmenének az égbe”. 12. vers

4. “Felmenének...felhőben”.