17. A nagy megméretés

Jel. 11,1-2.

 I. János feladata a látomásban
 II. Az Isten temploma
 III. A templomi szolgálat Izráelben
IV. Isten ítélete
 V. A vizsgálati ítélet
 VI. A vizsgálati ítélet üzenete

 Tartalomjegyzék

Főoldal

I. János feladata a látomásban

1. János apostol látomásbeli élményei folytatódnak tovább a 10. fejezet eseményeivel kapcsolatban.

2. Szükséges szem előtt tartani azt, hogy János itt egy jelképes személlyé minősül át.

3. János apostol azoknak tapasztalatát éli át látomásában, akik 1840 és 1844 közötti időben Dániel próféta könyvére irányították figyelmüket.

4. János azt a megbízást kapja, hogy az Istentől kapott eszközzel mérjen meg három dolgot:

II. Az Isten temploma

1. János apostol jól ismerte a Heródes-féle templom felépítését.

2. Ebben az isteni parancsban azonban nem erről a jeruzsálemi templomról van szó.

3. Ennek a mennyei templomnak a külső tornáca a föld.

4. Az a tény, hogy Jánosnak csak a templomot kellett megmérnie, a következőket akarja mondani részünkre:

5. Mint már említettem, Isten népének figyelme a 2300 éves prófécia megértése alapján irányult a mennyei templomban folyó szolgálat felé.

III. A templomi szolgálat Izráelben

1. A templomban végzett szolgálatot évenkénti körforgásban két fő részre választhatjuk szét.

2. Az évenkénti engesztelési ünnep az Úr Jézusnak azt a művét illetve cselekedetét jelképezi, amelyet az időknek végén kell elvégeznie a mennyei Szentélyben.

IV. Isten ítélete

1. A Biblia tanításától idegen az az elképzelés, mely szerint Isten ítélethozatal nélkül juttatna bárkit is az örökéletre vagy a kárhozat büntetésére.

2. Azt sem tanítja a Biblia, hogy Ádámtól kezdve napjainkig minden ember sorsával kapcsolatban a halálunk pillanatában mondana ítéletet Isten.

3. A Biblia tanítása szerint kétféle ítéletet ismerhetünk meg. I.Pét. 4,17.

4. Az ítélettel kapcsolatban felvetődhetnek bennünk különböző kérdések.

V. A vizsgálati ítélet

1. A vizsgálati ítélet eseményét Dániel próféta mutatja be a legrészletesebben. Dán. 7,9-10. 13-14.

2. A királyiszékek olyan lények részére tétettek le, akiknek megadatott az ítéletben való aktív részvétel.

3. Az Isten előtt szolgálatot teljesítő angyalok azok, akik az emberek életét ismerték kezdettől fogva végig.

4. A vizsgálati ítélet a mennyei könyvek alapján történik.

5. A vizsgálat folyamán különböző változtatások történnek a könyvek tartalmával.

6. Ebben az ítéletben az Isten minden cselekedetet vizsgálat tárgyává tesz. Préd. 12,15-16.

7. Ebben a látomásban a Mindenható jónak látta úgy bemutatni Jézust, mint az ember Fiát.

VI. A vizsgálati ítélet üzenete

1. Amikor tehát a 2300 éves prófécia ideje lejár, akkor a mennyei Szentélyben egy nagyon fontos esemény veszi kezdetét.

2. öEnnek a bibliai igazságnak a hirdetése által újra fény derül a mennyei Szentély igazságára, vagyis a benne folyó szolgálatra.