16.  Egy könyv, amely édes és keserű

Jel. 10. fejezet

 I. Egy másik erős angyal
 II. Kezében egy nyitott könyv
 III. A hét mennydörgés szava
IV. Felemelé kezét és megesküvék
 V. Az Isten titka
 VI. Az édes és keserű könyv
Tartalomjegyzék Főoldal

I. Egy másik erős angyal

1. Itt ugyanolyan közbeiktatással találkozunk, mint korábban a 6. és 7. pecsét esetében.

2. Bár a látomás csúcspontja most egy mennyei lényre irányul, a helyszín ennek ellenére a föld.

3. Jézusnak angyalként való megjelenése nem új dolog, hiszen a Biblia számtalan helyen beszél Róla úgy, hogy angyal.

4. Az angyalnak Jézus Krisztussal való azonosítását még a következő meghatározások alapján is elvégezhetjük.

II. Kezében egy nyitott könyv

1. A “könyvecske” kis könyvet, kis könyvtekercset jelent.

2. A Bibliában csak egyetlen könyvvel kapcsolatban tudunk arról, hogy be lett zárva és pecsételve egy bizonyos időre. Dán. 12,4. 9.

3. A Dán. 12,7-ben adott időmeghatározás 1798-ban járt le.

4. Ezekkel a kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban három prófétai idő összhangjára kell odafigyelnünk:

III. A hét mennydörgés szava

1. A látomásbeli angyal egyik lábával a tengeren ,a másikkal pedig a földön áll.

2. Az angyal a kiáltásával valószínűleg azt akarja kifejezni, hogy az elkövetkező időszakban mindenkinek a figyelme Őrá és a kezében tartott nyitott könyvre kellene hogy irányuljon.

3. Kiáltásának szavára “megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát”.

4. János számára teljesen érthető volt az, amit Istentől hallott, mintegy mennydörgés szavával.

IV. “Felemelé kezét, és megesküvék”

1. A kéznek ilyen módon való felemelése egy olyan mozdulat, amit eskütételkor szoktak alkalmazni úgy a múltban, mint a jelenben. I.Móz. 14,22-23. Ezék. 20,15. Dán. 12,7.

2. Jézus nem véletlenül erősíti meg esküvéssel mondanivalóját.

3. Jézus ünnepélyes esküje által elkötelezi magát arra, hogy “idő többé nem lesz”.

4. Jézus arról is bizonyságot tesz esküjében, hogy az utolsó kinyilatkoztatott prófétai időszak után kezdetét veszi a 7. angyal trombitálásának az ideje.

V. Az Isten titka

1. Az Isten titka nem más, mint a megváltásunkra elgondolt isteni terv.

2. Ebből a titokból mi az Isten szándékát ismerhetjük meg.

3. Jézus esküje szerint a megváltásunkkal kapcsolatos isteni titkok a 7. angyal szavának napjaiban végeztetik be.

VI. Az édes és keserű könyv

1. Ugyanaz a mennyei hang, amely már korábban is utasította Jánost, most ismét cselekvésre szólítja fel.

2. János parancsot kap arra, hogy egye meg a könyvet.

3. János apostol azoknak a tapasztalatait éli át látomásában, akik 1840 és 1844 közötti időben Dániel könyvére irányították figyelmüket.

4. Ez a keserű csalódás nagyon sokaknál eredményezte azt, hogy szembefordultak az üzenettel.

5. Nem időzhetett János sokáig ennél a keserű tapasztalatnál, mert Jézus újabb szolgálatra és feladatra szólította. 11.vers

6. Amikor a hármas angyali üzenet teljesen világossá vált az adventhívők számára, akkor mind többen döbbentek rá, hogy ezt az üzenetet az egész világgal közölni kell.