15.  A hatodik trombita, mint második jaj

Jel. 9,13-21.

 I. A négy angyal eloldozása
 II. A négy angyalnak adott idő
 III. A lovasok ereje és hatalma
IV. A két jaj célja és eredménye Tartalomjegyzék Főoldal

I. A négy angyal eloldozása

1. Itt ugyanarról az oltárról van szó, mint amelyikkel már a 8. fejezetben is találkoztunk. (Jel. 8,3-5.)

2. Miként az ötödik trombita, úgy a hatodik is az iszlám erők térhódításait és büntető ítéleteit jövendöli meg a keresztény világ ellen.

3. A négy angyalt a török (Ottomán) birodalom négy szultánátusával lehet azonosítani.

4. A beazonosításhoz segítséget ad az a kijelentés, hogy ez a négy angyal az Eufrátesnél volt megkötözve.

5. A megkötözöttségük pedig azt jelenti, hogy addig nem fejthették ki pusztító tevékenységüket, amíg az Istentől meghatározott idejük el nem érkezett.

II. A négy angyalnak adott idő

1. A négy angyalnak vagyis a török (Ottomán) birodalomnak egy meghatározott időre adatott Istentől a hatalom, vagyis az uralkodás.

2. Szükséges figyelembe venni, hogy az 5. és 6. trombita próféciájában leírt események és időegységek összetartoznak és egymásra épülnek.

3. Nem sokkal ezután II. Murad meghal.

4. Az Isten által meghatározott időben valóban megtört a török birodalom uralma, sőt még az önállósága is.

5. Érdemes megfigyelni a “négy angyal” eloldása és újra megkötözése közötti párhuzamot vagy hasonlóságot.

6. Ennek a próféciának az érdekességei közé tartozik még az is , hogy a beteljesedés előtt az advent úttörők már hirdették ezt, mint várható politikai fordulatot.

III. A lovasok ereje és hatalma

1. A “négy angyalt” itt már szemlélhetjük úgy is, mint akik a rájuk bízott ítéletet egy nagy lovas hadsereggel hajtják végre.

2. A lovasok leírása kétszeresen is találó a török hadseregre vonatkozóan. 17. vers

3. “E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze: a tűztől, a füsttől, és a kéntől.” 18.vers

4. “Mert az ő hatalmuk az ő szájában van és az ő farkukban.” 19. vers

5. Külön figyelmet érdemel az is, hogy míg az ötödik trombita “sáskái” csak kínozhatták az embereket, de nem ölhették meg őket, addig a hatodik trombita “lovasai” már megölhették őket.

IV. A két “jaj” célja és eredménye

1. A két trombita ítélete és az ebből fakadó szenvedés jajkiáltásként kellett volna hogy végig zúgjon az egész keresztény világon.

2. Azok a cselekedetek, amelyekből az embereknek meg kellett volna térni, melyek miatt Isten ítéletei sújtották őket, különösen a katolikus egyház pogány eredetű tanításaira és babonáira utalnak.

3. Ennek a próféciának a tanulmányozása nagyon sok kérdést villant fel előttünk.