14.  Az ötödik trombita, mint az első jaj

Jel. 9,1-12.

 I. A mélység kútjának kulcsa
 II. A füstből kijövő sáskák
 III. A sáskáknak adott idő
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A mélység kútjának kulcsa    (1. vers)

1. Ahogy az első trombita a Nyugat-római Birodalmat sújtotta. úgy az 5. és a 6. trombita főként a Kelet-római Birodalom ellen irányult.

2. A leesett csillag jelképe itt is kettős vonatkozású, hasonlóan a 8. fejezetben bemutatott csillagokhoz, vagy a 12. fejezetben található veres sárkányhoz.

3. A “mélység kútjának kulcsa” nem volt kezdettől fogva birtokában, hanem csak úgy adatott a leesett csillagnak.

4. Az Istentől kapott hatalom látható birtokosa a keresztény világ megbüntetésére Mohamed volt, illetve azok, akik az ő eszméit követték.

II. A füstből kijövő sáskák    (2-10. vers)

1. Krisztus evangéliumának világosságával szemben a mohamedánizmus nem egy mennyből érkező fénysugár, hanem éppen annak elhomályosítását szolgáló eszköz.

2. Az a meghatározás, hogy ez a füst a mélység kútjából jön fel, arra utal, hogy ez a tanítási irányzat a démoni erők birodalmából fakad, vagyis magától Sátántól.

3. János apostol leírásából úgy tűnik ki, mintha először csak a messze távolból szemlélné az eseményt, majd pedig egyre közelebbről.

4. Ezekkel az ártó lényekkel kapcsolatban újra és újra elhangzik az, hogy “skorpió”, “skorpióhoz hasonló farkuk van és fullánkjuk, és a farkukban van a hatalmuk”. 9,3. 5. 10.

5. Éppen ezért a füstből kijövő sáskák nem is a növényzetet bántják - mert hogy ez meg is van tiltva nekik, - hanem az embereket.

6. Az iszlám hódítók olyan tömegben zúdultak a keresztény világra, mint ahogy a növényvilágra a sáskák.

7. A sáskák János előtt később már lovas harcosok alakját öltik magukra és ezekben a lovasokban az arab hódítók jellegzetes külső jegyeit ismerhetjük fel. 7-10. vers

8. “Királyukként pedig a mélység angyala van felettük.” 11. vers

III. A sáskáknak adott idő    (5.  10. vers)

1. A prófécia szerint öt hónap adatott ennek a hatalomnak, hogy kínozza az embereket.

2. Az itt megadott prófétai idő 1299-1449-ig terjedő időszakra vonatkozik.