13. A hetedik pecsét és a trombitáló angyalok

Jel. 8. fejezet

 I. A hetedik pecsét
 II. A trombitákat azonosíthatjuk a csapásokkal
 III. A tömjénező angyal
 IV. Az első trombita
 V. A második trombita
 VI. A harmadik trombita
 VII. A negyedik trombita

 Tartalomjegyzék

I. A hetedik pecsét    (1. vers)

1. A hetedik fejezet egy közbevetett rész a 6. és 7. pecsét között.

2. “Nagy csendesség a Mennyben”.

3. “Mintegy fél óráig”

II. A trombitákat azonosíthatjuk-e a csapásokkal?

1. Mivel létezik egy olyan tanítási irányzat, mely szerint a hét trombita azonos a hét csapással, ezért szükségesnek tartom ezt a kérdést is vizsgálat tárgyává tenni.

2. Azonosítani nem lehet a hét trombitát és a hét csapást a következők miatt:

3. A 4. trombita, illetve a 4. csapás a legkirívóbb példája annak, hogy nem lehet azonosításról beszélni.

4. Az 5. és 6. trombita olyan időpróféciákat határoz meg, ami szintén kizárja az azonosítás lehetőségét.

5. A 7. trombita olyan próféciai eseményeket jelent ki, amelyeknek jóval a csapások előtt kell beteljesedni.

III. A tömjénező angyal    (2-6. vers)

1. Az apostol hét angyalt lát, akiknek kezében trombiták voltak és éppen készültek arra, hogy trombitáikat megfújják.

2. Míg a hét levél az Isten üzenetét hirdette az egyház felé, addig a hét pecsét arról beszél, hogy mennyire figyelmen kívül hagyta az egyház ezt az üzenetet.

3. Mielőtt azonban az angyalok megfújnák trombitáikat, figyelmünk egy másik angyalra van irányítva.

4. A közbenjárói szolgálat befejezésével azonban tejesen megváltozik a kép és a közbenjáró magatartása is.

IV. Az első trombita   (7. vers)

1. A hét angyal trombitája kiegészítését és folytatását képezi a Dán. 2. és 7. fejezetében foglat jövendölésnek.

2. Ez a csapás különösen ráillik arra az invázióra, amelyet a nyugati gótok hajtottak végre a Római Birodalom területén.

3. A próféciában adott jelképek találóan fejezik ki a gótok áradatát.

V. A második trombita    (8-9. vers)

1. Az elbukott kereszténységre zúduló újabb csapásban a vandálok pusztító hadjáratait ismerhetjük fel.

2. A Közép-Ázsiából beözönlő hunok aThráciában lévő néptörzseket kiűzték telephelyükről, akik innen a mai Franciaország déli részén áthaladva Spanyolország területére jutottak.

3. Két alkalommal is tettek kísérletet a Római Birodalom részéről a vandálok felszámolására egy összevont hajóhaddal.

4. Az eredeti szövegben itt sincs benne az állat szó a 9. versben.

5. János apostol bemutatása szerint ez a politikai erő egy nagy heggyé lett, azaz egy csúszó heggyé.

VI. A harmadik trombita    (10-11. vers)

1. A próféciák jelkép-nyelvezetében a hulló csillag elsődlegesen Sátánt jelképezi. Ésai. 14,12.

2. Mivel azonban a történelem során Sátán mindig egy földi, emberi eszköz által is színtérre lépett, ezért így történt ez ebben az esetben is.

3. A hunok Közép-Ázsiából jöttek Európába 362 körül és először az Al-Duna vidékén telepedtek le.

4. A hullócsillag “üröm” neve is találóan fejezi ki azt, amit Attila feltűnése kiváltott.

VII. A negyedik trombita

1. Ez a jelképes bemutatás vereségről és a dicsőség lehanyatlásáról ad képet.

2. A nap, a hold és a csillagok azonban úgy is értelmezhetők, mint amik a római állami szervezet vezetőit jelképezik, - a császárokat, a konzulokat és a szenátorokat.

3. Ennek a folyamatnak az elindítója a herulok királya, vagyis Odoaker volt.

4. Hamarosan azonban új hódító tűnt fel Itáliában, Teodorich - a keleti gótok királyának személyében 489-ben.

5. A keleti gótok azonban újra visszajönnek Rómába, ahonnan 522-ben Belizár utóda Narses veri ki őket.

"Jaj, jaj, jaj a Föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak" Jel. 8,13/b.