AKIK  MEGÁLLHATNAK A  BÁRÁNY  HARAGJÁNAK  AMA  NAGY  NAPJÁN
“Sátán éppen az elpecsételés jelen idejében fejti ki leginkább olyan irányú tevékenységét, hogy Isten népét eltérítse, megcsalja és megsemmisítse.”  (Tap.Lát.  32,1.)
“ Az elpecsételés ideje rövid, s csakhamar bevégződik. Most, amíg a négy angyal tartja a négy szelet, itt az ideje, hogy megerősítsük és biztosítsuk elhívatásunkat és kiválasztottságunkat.” (u.ott 46,1.)

11.  Az elpecsételés ideje és körülménye

Jel. 7, 1-4.

 I. A féken tartott szelek
 II. A napkelet felől jövő angyal
 III. Az élő Isten pecsétje
 IV. Az elpecsételés
V. Az elpecsételés célja Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A fékentartott szelek

1. A 7. fejezet egy magyarázó szakasz a 6. és 7. pecsét leírása között, arra a felmerülő kérdésre, hogy “ki állhat meg”? Jel. 6,17.

2. A próféciák jelképrendszerében a “szél” háborút, felkelést, politikai forrongást jelent. Jer. 25,32. Dán. 7,2.

3. A szeleket visszatartó angyalok száma szintén jelképes.

4. Egy bizonyos időben az angyalok kezdték elengedni a háborúk és a politikai forrongások szeleit.

II. A napkelet felől jövő angyal

1. Az angyal napkelet felől való jövetelének több jelentéstartalma is lehetséges.

2. A napkelet felől jövő angyal az élő Isten pecsétjét tartotta a kezében.

3. Ezek után felmerül az a kérdés: honnan tudjuk, hogy a szombat volt pecsétként az angyal kezében?

III. Az élő Isten pecsétje

1. Szükséges tudnunk azt is, hogy miért a szombatot használja Isten pecsétként ebben az időben.

2. A történelmi idők folyamán megjelent egy törvénytaposó hatalom, amely megváltoztatta Isten törvényét éppen azon a kritikus ponton, amely a törvényadó hatalmának a jelét viselte magán.

IV. Az elpecsételés

1. Az előzőekből kitűnik, hogy az elpecsételés egy folyamatos esemény.

2. Az elpecsételtekkel kapcsolatban általában két dologról szoktak megemlékezni.

 3. A másik terület, amelyről viszont szintén szükséges megemlékezni, az elpecsételtek milyensége, vagyis a minősége.

4. Nagyon fontos jelentősége van annak is, hogy Isten a homlokra helyezi ezt a pecsétjét. Jel. 7,3. Ezék. 9,4.

V. Az elpecsételés célja

1. Lepecsételni valamit azt jelenti, hogy hitelessé és változhatatlanná tenni, megőrizni abban az állapotban, amilyen a lepecsételés pillanatában volt.

2. Az elpecsételés az Istenhez tartozás tényét is hivatott kifejezni.

3. Már korábban is említettem, hogy az elpecsételésnek általunk is érzékelhető megnyilatkozása a Krisztus jelleméhez hasonló természet.

4. Az elpecsételésnek az egész örökkévalóságra kiható következménye van.