3. Jézus üzenete Efézushoz és Smirnához

Jel. 2,1-11.

 I. Bevezetés a levelekhez
 II. Az efézusi egyházkorszak
 III. A smirnai egyházkorszak
IV. Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja Tartalomjegyzék Főoldal

I.  Bevezetés a levelekhez.

1.  A János által küldött üzenet címzettje a “hét gyülekezet, amely Ázsiában van” v.ö. Jel. 1,11. 2,7. 11.

2.  Jézus Krisztus üzenete azonban a jelképesen vett Ázsiai gyülekezetekhez lett küldve.

3.  Ezek a városok nevükben és történelmükben hordozzák a keresztény egyház egy - egy időszakának jellemző vonásait és tapasztalatait.

4.  A levelek felépítési rendszerében egy ismétlődő jelleget figyelhetünk meg.

5.  Milyen jó volna, ha az egymás közötti személyes kapcsolatainkat ugyanez a lelkület jellemezné!

II.  Az efézusi egyházkorszak

1.  Az “Efézus” név kívánatost jelent.

2.  Az efézusi egyházkorszakban hat tényt emel ki dicséretképpenJézus. 2-3. 6. vers.

3.  Az egyházkorszak ellen felhozott panasz nem az, hogy megszűnt benne a szeretet, hanem az, hogy nem olyan mint korábban volt.

4.  Az igazi szeretet a hithez hasonlóan tettekben jut kifejezésre, és az első szeretetből fakadnak a legcsodálatosabb tettek.

5 .  A gyertyatartó kimozdítása egy nagyon félelmetes intés Efézus ellen.  5/b vers.

6.  “Akinek van füle, hallja mit mondd a Lélek a gyülekezeteknek.”

7.  A győzőknek adott ígéret két dolgot foglal magába:

8.  Az efézusi egyházkorszak valószínűleg az apostolok munkásságára és életidejére korlátozódott.

9.  A korszakváltás alatt azonban nem kell feltétlenül az előző egyházszervezet bukását és elvettetését, illetve egy új egyházszervezet színrelépését érteni.

III.  A smirnai egyházkorszak   Jel. 2,8. 11.

1.  A “Smirna” név a “mirha” keserű illatú tömjénnel, illetve balzsammal kapcsolatos.

2.  Jézus bemutatkozása személyes üzenetet is tartalmaz. 8/b.

3.  Az efézusi korszakban az első szeretet kezdett kihűlni, ezért Isten megengedte, hogy az egyházat szenvedések érjék.

4.  Különös jellemzést ad az Úr erről az egyházkorszakról:

5.  A levél hangsúlyozottan képviseli, hogy Sátán az ősoka minden üldözésnek, vagyis ő az értelmi szerzője, mindig ő áll a háttérben.

6.  “Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedni kell.”

7.  “Lesz tíz napig tartó nyomorúságtok.”

8.  Az élet koronáját azonban nem a halál pillanatában kapja meg az aki mindvégig hű marad.

9.  A győzőknek szóló ígéret szembe állítja az első és a második halált.

IV.  Boldog aki olvassa, hallgatja és megtartja

1.  Ezen a két levélen keresztül is üzent hozzánk Isten.

2.  Ebből az üzenetből megismerhettük azt is, hogy milyen az első szeretet.

3.  Isten bennünket is figyelmeztet:

4.  Ha Krisztusért és az evangéliumért szenvedések és megpróbáltatások érnek is, ne féljünk.