2.  Hasonló az "Ember-Fiához"

Jel. 1,8-20.

 I. A kinyilatkoztatást adó bemutatkozása
II. A kinyilatkoztatás körülményei
 III. Hasonló az ember Fiához
IV. János feladata a kinyilatkoztatásban Tartalomjegyzék Főoldal

I.  A kinyilatkoztatást adó bemutatkozás

1.  Az itt bemutatkozó személyben Jézus Krisztus ismerhetjük fel. Ésai. 44,6.

2.  “Alfa és Omega, kezdet és vég”.

II.  A kinyilatkoztatás körülményei

1.  A bemutatkozásban János apostol azonosítja magát a gyülekezet tagjaival.

2.  A látomásokat Páthmos szigetén kapja az apostol.

3.  “A szigeten valék . . . az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.”

4.  “Lélekben valék ott......”, azaz elragadtatott állapotban.  v.ö. Jel. 4,2.

5.  Az itt megadott “Úr napjáról” sokféle elgondolás létezik.

III.  Hasonló az ember fiához

1.  A próféta parancsot kap, hogy “amit látsz írd meg”.

2.  Az utasítást adó szó hatására János a hang irányába fordul, és egy csodálatos kép tárul elé.

3.  A hét gyertyatartó a hét gyülekezetet jelenti.

4.  János először bizonytalan abban, hogy kivel áll szemben.

5.  A Jézusról adott leírás is bizonyítja, hogy Jánosnak kellett a látottakat szavakba foglalni.

6.  Jézus dicsőségének szemlélése közben azonban mint egy holt a lábaihoz esett, és csak Jézus bátorítása után tudott megerősödni.

7.  “Nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai.”

IV.  János feladata a kinyilatkoztatásban

1.  János újra parancsot kap arra, hogy mindezt írja meg.

2.  A Jánosnak adott parancs meghatározza azt is, hogy a látomásban többlépcsős eseménysorozat vonul el János előtt.

3.  Jézus fel akarja fedni János előtt és a gyülekezetek előtt is a hét csillag titkát.

4.  A gyülekezetekhez küldött leveleit János apostol tehát egy ilyen közvetítő angyal által juttatja el.

5.  A gyülekezet angyalát Jézus a jobb kezében tartja, ebből adódóan csak azokat az embereket jelképezheti, akikre az alábbiak érvényesek:

6.  A gyülekezet angyala tehát jelképezi a mindenkori egyházkorszak igazi papságát.