1.  Jézus Krisztus kijelentése

Jel. 1,1-7.

  I. Bevezetés
 II. Az Istentől jövő üzenet útja és célja
 III. Az áldás forrása
IV. A látomás központi üzenete Tartalomjegyzék Főoldal

I.  Bevezetés.

1. A könyv János nevű szerzője minden valószínűség szerint a szeretett tanítvány, a Zebedeus fia.

2. A látomásokat Páthmos szigetén kapja az apostol, a könyv megírására azonban valószínű, hogy csak 96-98 táján kerülhetett sor Efézusban.

3.  Az általa írt könyv ma is használatos címe - János jelenései - túlságosan Jánosra irányítja az emberek figyelmét.

4.  A János által adott cím ellent mond az általános keresztény köztudatnak, mely szerint a Jelenések könyve titok.

5.  “Amiknek meg kell lenniük hamar”.

II. Az Istentől jövő üzenet útja és célja

1.  A kinyilatkoztatást adó és a közvetítést végző szolgák kapcsolati sorrendje a Jánosnak adott kinyilatkoztatás szerint a következő:

2.  A bűneset óta mindennemű kapcsolat a menny és a föld között, csak Jézus Krisztus által lehetséges.

3.  Jézus Krisztus angyala minden valószínűség szerint Gábriel lehet.

4.  János feladata a látottak és hallottak továbbadása, azokról való hűséges bizonyságtevés. Jel. 1,2. 11. 19.

5.  Az üzenet címzettje “a hét gyülekezet, amely Ázsiában van”. Jel. 1,4. 11.

6.  Jézus Krisztus kijelentése azonban a jelképesen vett ázsiai gyülekezetekhez lett küldve.

7.  Az Ázsiában lévő hét gyülekezet a keresztény egyház történelmének hét korszakát jelképezi, az apostolok napjaitól, Jézus visszajöveteléig.

 III. Az áldás forrása

1.  “Jézus Krisztus kijelentése” szerint áldásban részesülnek azok, akik olvassák, akik hallgatják és akik megtartják a prófétálás üzenetét.

2.  A kijelentett dolgok megértéséből és cselekvéséből fakadó áldás forrásaként a Szentháromságot jelöli meg János.

3.  Jézus Krisztusról egész sor azonosító és bizonyító adatot sorol fel:

IV. A látomás központi üzenete

1.  Az üdvözlések után János bejelenti a jelenések központi témáját. 7. vers

2.  Jézus dicsőséges visszajövetele mindenki által láthatóan fog megtörténni.

3.  “És jajgatva siratja majd őt a föld minden nemzetsége” (Dr.Budai G. ford. szerint) v.ö. Jel. 6,16-17.