18. A bepecsételt könyv

Dániel: 12,3-13.

 I. Zárd be és pecsételd be

 II. A végső idő

 III. Nagyobbá lesz a tudás

IV. Az értelmesek fénylenek

Tartalomjegyzék Főoldal

I. Zárd be és pecsételd be

1. Dániel határozott utasítást kapott, hogy az ezeket a beszédeket tartalmazó könyvet zárja be és pecsételje be.

2. Ezt a következtetést erősíti az a tény is, hogy az angyal megmagyarázza a szózat értelmét, Dániel azonban mégsem érti, és ezért még mindig keresi annak értelmét.

3. A bepecsételésre vonatkozó isteni parancsot csak úgy tudta volna végrehajtani a próféta, ha egyáltalán nem hozza nyilvánosságra azt a részt, amit be kell pecsételnie.

4. Az isteni végzés ellenére azonban “tudakozzák majd sokan” az egymást követő korszakokban.

5. A Dániel könyvével kapcsolatos bepecsételés egy meghatározott ideig kell hogy tartson, vagyis “a vég idejéig”. 12,4. 9.

II. A végső idő

1. Amikor Dániel érdeklődése arra irányul, hogy “mikor lesz végük e csodadolgoknak”, vagyis meddig fog tartani a bepecsételés, akkor egy határozott választ kap erre a kérdésre.

2. Dániel könyvének 7. fejezetében már találkoztunk egyszer ezzel a prófétai időmegha-tározással. (lásd: 8. tanulmány, III. pont.)

3. A későbbi versekben még két időszakaszról tesz említést Dániel, amik szintén kapcsolatban vannak a vég idejével.

4. A Dániel által jelzett “ezerkétszáz és kilencven nap” i.u: 508-1798-ig tartott.

5. A harmadik időegység az “ezerháromszáz és harmincöt nap” pedig ugyanettől az időponttól, azaz 508-tól kezdődik és 1843-ig tart.

6. Dániel könyvének tanulmányozása egy adventváró mozgalmat indított el ebben az időben a világ legkülönbözőbb részein.

7. A 2300 éves prófécia kutatásának első időszakában az időpontokat jól tudták azonosítani, de egyébb vonatkozásban félre értették Dánielnek ezt a jövendölését.

8. Dániel tehát azt mondja, hogy “boldog, aki várja és megéri” ezt az időt.

9. Ez a jövendölés szoros összefüggésben van a Jelenések 10. fejezetében leírt tapasztalattal, amelyet a megnyitott könyv vált ki azokból, akik kapcsolatba kerültek vele. Jel. 10,9-10.

10. Dániel próféta üzenetét azonban még egy szempont alapján is figyelembe kell venni.

III. Nagyobbá lesz a tudás

1. Sok bibliakutató figyelmét vonta már magára Dánielnek az a kijelentése, hogy “nagyobbá lesz a tudás”. 12,4.

2. Az Isten szerinti tudás és bölcsesség nem szerezhető meg a világ szerinti tudományágak megismerése által.

3. Dániel szerint olyan vonatkozásban lesz naggyá a tudás, hogy abban az időben “tudakozzák majd sokan” az írásokat, különösen pedig Dániel bepecsételt könyvét.

IV. Az értelmesek fénylenek

1. A Dániel könyvét olvasó és tanulmányozó embereket két csoportra osztja szét a próféta.

2. Az “értelmesek”-kel kapcsolatban még egy másik dolgot is hangsúlyossá tesz a próféta.

3. Jellegzetes hasonlat ez Isten gyermekeinek szemléltetésére, ahogy a világ különböző helyein szétszórva világítanak az őket körülvevő világ sötétségében.

4. Itt a Földünkön mindent az öregedés, a romlás és az elmúlás vesz körül.

5. A látható teremtett dolgok közül tehát a csillagok állnak a legközelebb az örökkévalósághoz.

6. Az “értelmesek” azonban nemcsak az örökkévalóságban fognak fényleni, “miként a csillagok”, hanem már itt a Földön is.