17. Isten népe megszabadul

Dániel: 12,1-2.

I. Abban az időben
II. Felkél Mihály a nagy fejedelem
III. Nyomorúságos idő

IV. Megszabadul a te néped

Tartalomjegyzék Főoldal

I. Abban az időben

1. Az előző fejezet felvázolt előttünk egy hatalmas küzdelem-sorozatot, mely a görög utódállamok kialakulásától a vég idejéig tart.

2. Isten úgy mutatja be előttünk az emberi történelem egymással szemben álló hatalmait, mint “Észak” és “Dél” királyait vagy országait.

3. Ennek a hosszú történelmi esemény-sorozatnak az elbeszélése még tulajdonképpen csak bevezetését képezi annak a rendkivüli eseménynek, amely Isten népe számára sorsfordulót jelent.

4. Ebben az időben három nagyon fontos esemény veszi kezdetét.

5. Az előző fejezet küzdelem-sorozatának ismertetése tehát azért került lejegyzésre a Bibliában, hogy erre a végső eseményre irányítsa a figyelmünket.

II. Felkél Mihály, a nagy fejedelem

1. Az előző fejezetek tanulmányozása közben már meghatároztuk Mihály fejedelem kilétét, és a következő megállapításra jutottunk. (lásd: 12. téma, IV. pontját)

2. Amikor egy új király vagy új hatalom színrelépéséről beszél az angyal, akkor általában azt a szót használja, hogy "támad” vagy “felkél”. (lásd: 11,3. 7. 14.)

3. Az a meghatározás, hogy Mihály “felkél”, arra akarja irányítani figyelmünket, hogy Jézus Krisztus szolgálatában akkor - “abban az időben”, - egy döntő változás következik be.

4. Jézus Krisztus mennyei szolgálatának utolsó része a vizsgálati ítélet megtartása, vagyis az Isten házanépének megítélése.

5. Az a kijelentés tehát, hogy “felkél”, azt akarja hírdetni számunkra, hogy “abban az időben” Jézus azért kel fel, mert befejezte az ítélet munkáját.

6. Amikor Jézus felkel és befejezi a közbenjárás szolgálatát, amikor az embereknek már nem lesz többé lehetőségük a megtérésre, akkor ezzel egyidőben rendkivüli változások mennek végbe a földön is.

7. Nagyon fontos tehát részünkre az, hogy megfelelő érdeklődéssel kísérjük figyelemmel a jövendölések által adott jeleket, mert most még tart az alkalmas idő.

III. Nyomorúságos idő

1. Jézus tanításában is olvashatunk egy olyan nyomorúságos időről, “amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha”. Mát. 24,21.

2. A Dánielnek adott kinyilatkoztatás viszon kizárólag a vég idejére vonatkozó prófécia.

3. “Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni”, mondja az angyal Dánielnek. 12,1.

4. János apostol részleteiben is láthatta ennek a nyomorúságnak az eseményeit. Jel. 16. fejezet.

IV. Megszabadul a te néped

1. “Abban az időben” különböző helyekről és helyzetekből fog megszabadulni Isten népe.

2. A Bibliában adott kinyilatkoztatás értelme szerint minden meghalt embernek fel kell egyszer serkenni alvó állapotából, azaz fel kell támadnia.

3. A feltámadásoknak ez az isteni rendje azonban nem zárja ki azt, hogy ne történjenek kivételek.

4. Dániel ugyanis azt mondja, hogy csak “némelyek” támadnak fel az igazak közül is és a gonoszok közül is. 12,2.

5. A Dániel által jelzett vegyes összetételű feltámadást ezért szoktuk “részleges feltámadás”-nak nevezni.

6. Ezt a vegyes összetételű feltámadást egy rendkívüli okkal és céllal rendeli el Isten.