16.  “Észak” és “Dél” a keresztények között

Dániel: 11,30-45.

I. Az átmenet idõszaka
II. Egy király, aki istennek tekinti magát
III. Az Istenét ismerõ nép
IV. A vég idejének küzdelme Tartalomjegyzék Főoldal

I. Az átmenet idõszaka

1. A 30. verstõl kezdve Rómának azt a korszakát mutatja be a próféta, amikor már “dühöng a szent szövetség ellen és cselekszik ellene”. 2. A “Kitteus”-ok azonosítására elég biztos információs háttér áll a rendelkezésünkre. 3. Rómával kapcsolatban is úgy kerül említésre ez a fogalom vagy név, mint a Földközi-tenger felõl jövõ ellenség, egy olyan ellenség, akinek az ereje a hajóiban van. 4. A prófétai üzenet alapján különös fordulatot figyelhetünk meg Róma viszonyulásában és magatartásában. 5. A 32. versben mondja el Dániel, hogy miként és miért ügyel Róma azokra, akik elhagyják a szövetséget. 6. Eme álnok mesterkedés folyamatának idõszaka alatt a Római Birodalom teljesen átalakult és egy különös király került a trónra.

II. Egy király, aki istennek tekinti magát

1. A Római Birodalom új történeti szakaszának középpontjában ismét egy király áll, akirõl meglepõ dolgokat mond el a próféta. 36/a. vers. 2. Ez “a király a maga tetszése szerint cselekszik”. 36/a. vers. 3. Ez a király “felfuvalkodik, és felmagasztalja magát minden isten felett”. 36. vers. 4. Ez a király “az istenek Istene ellen is vakmerõen szól, és szerencsés lesz”. 36. vers. 5. Ez a király “nem gondol atyáinak Istenével”, helyette inkább “tiszteli az erõdök istenét, annak helyén”. 37/a. 38/a. vers. 6. Nemcsak az atyái Istenével nem gondolt ez a király, hanem “nem gondol az asszonyok kedvencével” sem. 37. vers. 7. “Aki hódol, annak dicsõségét megsokasítja, és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt.” 39/b. vers.

III. Az Istenét ismerõ nép

1. Az egyik oldalon hatalmas erõfeszítések történnek, hogy hitszegésre csábítsák azokat, akik egy szent szövetségben kötelezték el magukat Istennek. 2. “Miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel”. 34/a. vers. 3. Ez a segítség azonban nem azt jelenti, hogy az Istenéhez ragaszkodó nép felett teljesen elmúlt a veszély.

IV. A vég idejének küzdelme

1. A 40. verstõl újra egy képváltással találkozunk a prófétikus történetírásban. 2. A 40. vers különlegességnek számít a 11. fejezet leírásában, mert nemcsak két szereplõje van, mint északi és déli király, hanem egy harmadik is, aki ellen az elõzõ kettõ dühe irányul. 3. A próféta leírásából úgy tûnik ki, hogy a történelemnek ebben az idejében a Pápaság egy darabig mint semleges fél, vagy éppen mint szövetséges társ áll a másik kettõ között. 4. A 40. verstõl kezdõdõ leírásban sok hasonlóságot találunk az Ezékiel 38. fejezetében írott jövendöléssel is. 5. Az elõzõ következtetések irányvonalát erõsíti az is, ahogy Dániel tovább folytatja a prófétikus történelem elbeszélését.