15.  A Római Birodalom küzdelme

Dániel: 11,16-29.

I. Róma hatalmának kiterjesztése
II. Észak és Dél a Római Birodalomban
Tartalomjegyzék Föoldal

I.  Róma hatalmának kiterjesztése

1. Üdvtörténeti szempontból Róma akkor lép a történelem színpadára, amikor az egyiptomi király Róma segítségét kéri az északi király és szövetségeseivel szemben.

2. Az Istentől adott jövendölés azonban minden esetben csak akkor foglalkozik a földi hatalmak történelmével, ha az valamilyen módon kapcsolatba kerül az üdvtörténet eseményeivel is.

3. Rendkívül tömör szavakkal fejezi ki a prófécia azt, amit Róma tett a “dicső földön”, azaz Izráelben és Jeruzsálemben.

4. Ebben az időben a Nagy Sándor egykori birodalmából már csak Egyiptom nem tartozott a római uralom alá, mivel Róma félig-meddig szövetséges országként kezelte Egyiptomot.

5. Dániel írásában tökéletesen fogalmazódik meg a hódításra és az uralkodásra irányuló céltudatos római szándék; “azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével”. 17/a. vers.

6. Dániel nagyon tömören fogalmazza meg azokat a Róma és Egyiptom által megtett diplomáciai lépéseket, amelyek mögé szerették volna elrejteni igazi szándékukat. 17/b. vers.

II. “Észak” és “Dél” a Római Birodalomban

1. A 18. verstől kezdve azt a küzdelemsorozatot mondja el Dániel, ami a Római Birodalomban támadó vezéregyéniségek között zajlott le.

2. A Római Birodalom belháborújáról adott kinyilatkoztatás alapján első királyként Pompeiusra gondolhatunk.

3. A 19. vers már az egyiptomi útjáról visszatérő Caesar pályafutását írja le nagyon tömören.

4. A prófécia nem tesz említést arról a zűrzavaros és bizonytalan időszakról, ami Caesar halála után következett be, hanem azonnal arra utal, hogy milyen lesz az a király, aki az előző helyébe fog támadni.

5. “De rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban.” 20/b. vers.

6. “És ennek helyébe egy útálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.” 21. vers.

7. A 22. vers Tibérius császár igen nagy jelentőségű hadi sikereit foglalja össze tömören.

8. A 23. verstől ismét egy képváltással találkozunk, mert a próféta itt újra visszatér olyan eseményekhez, amikről korábban már beszélt.

9. A történelmi visszapillantás második részében a Római Birodalom belső küzdelmét eleveníti fel a próféta.