13.  Észak és Dél küzdelme

 Dániel 11. Fejezete

I. A küzdelem előzménye
II. A negyedik király
III. Egy erős király és az országa

IV. Észak és Dél királyai

Tartalomjegyzék Főoldal

I. A küzdelem előzménye

1. A 11. fejezetben kezdi el Gábriel a prófétának adott magyarázatát.

2. A fejezetek beosztása ezen a helyen nem a legszerencsésebb módon történt meg.

3. Gábriel azt közli a prófétával, hogy a Menny megtisztelte a méd Dáriust azzal, hogy egy hatalmas angyal-fejedelmet küldött hozzá azért, hogy támogassa őt és segítségére legyen.

4. A magyarázat bevezetésében még egy kijelentéssel szeretné világossá tenni az események hátterét Dánielnek az angyal.

II. A negyedik király

1. A magyarázó rész első kijelentése a perzsa királyok számát határozza meg.

2. Az első három királyt átlépve már csak a negyedik királyról ad az angyal némi tájékoztatást.

3. A negyedik királyról még azt is elmondja Gábriel, hogy “mindent megmozdít Görögország ellen”.   2/b. vers.

4. Xerxes hadseregével kapcsolatban gigantikus adatokat ismerhetünk meg Herodotosz feljegyzései alapján.

5. A prófécia szerint tehát “mindent megmozdít Görögország ellen”, de arról nem beszél a jövendölés, hogy hatalmat is fog venni rajta.

III. Egy erős király és az országa

1. Xerxés után még kilenc uralkodója volt Perzsiának, a jövendölés azonban már átugorja ezt a történelmi kort, mivel Xerxés volt az utolsó király Perzsiában, aki a görögök ellen háborút indított.

2. “De alighogy támadt”     4/a. vers.

3. “Megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint.”   4/a. vers.

4. A Birodalom szétosztása azonban nem véglegesítette az uralkodási területek határait.

IV. Észak és Dél királyai

1. Ettől az időtől kezdve két egymással szemben álló hatalom sorozatos küzdelmét vázolja fel a jövendölés, egészen a vég idejéig.

2. Ahogyan észak és dél egymással szemben álló pontja Földünknek, aként használja a prófécia ezt a megjelölést a világtörténelemben az egymással szembeálló nagyhatalmi törekvések szemléltetésére.

3. Miközben ez a könyörtelen küzdelem folyik bizonyos szempontok és célok elérése érdekében, “abban az időben” egy, az előzőektől független nagyhatalom is elindul a küzdőtérre.