11.  A Szentély megtisztítása

 Dániel. 8,14.

I. A templomi szolgálat Izráelben

II. Isten ítélete

III. A vizsgálati ítélet

IV. Minden test ítélő Bírája

V. A felkészülés fontossága Tartalomjegyzék Főoldal  

I.  A templomi szolgálat Izráelben

1. A 2300 éves prófécia elsődlegesen azt akarja hangsúlyozni, hogy mi fog történni akkor, amikor ez a hosszú időszak le fog járni.

2. A földi templomban végzett szolgálat azért lett olyan részletesen leírva az utókor számára, hogy annak alapján elképzelésünk lehessen a mennyei templomban folyó szolgálatról is.

A földi templom és a benne folyó szolgálat ugyanis mindenben a mennyeinek a mintájára készült és történt. Ezért parancsolta meg Isten olyan szigorúan Mózesnek, hogy minden a neki megmutatott minta szerint készüljön és történjen.   II. Móz. 25,8-9.  40.

3. A templomban végzett szolgálatot az évenkénti körforgásban két fő részre választhatjuk szét.

Az egyik részt naponkénti szolgálatnak nevezzük, mivel az ezzel kapcsolatos szolgálatokat az év minden napján folyamatosan végezték a templomban. A másikat viszont minden évben csak egyszer gyakorolták, amikor az éves körforgásában éppen rá került a sor.

4. A naponként végzett szolgálat eszközölte azt, hogy a bűnös megszabaduljon bűneinek terhétől, és feltételes kegyelmet nyerjen.

5. Az évenkénti szolgálat legjelentősebb ünnepe az engesztelési nap volt, amelynek a rendeltetése a szentély megtisztítása volt.

6. Míg a naponkénti szolgálat a Golgotán történt eseménynek az előképe volt, addig az évenkénti engesztelési ünnep pedig az Úr Jézusnak azt a művét, illetve cselekedetét jelképezi, amelyet az időknek végén kell elvégeznie a mennyei szentélyben.

II.  Isten ítélete

1 . A Biblia tanításától teljesen idegen az az elképzelés, amely szerint bárki úgy juthatna örök életre vagy a kárhozat büntetésére, hogy előtte Isten ne vizsgálta volna meg az életét, és ne hozott volna ítéletet az esetére vonatkozóan.

2. Ugyanakkor viszont olyat sem tanít a Biblia, hogy Ádámtól kezdve végig a korszakokon át, minden egyes alkalommal, a haláluk pillanatában mondta volna ki ítéletét Isten, minden ember sorsával kapcsolatban.

3. A Biblia szerint az emberi család megítélését két egymástól teljesen különálló alkalommal fogja Isten elvégezni.    II. Tim. 4,1/b.

4. Isten ítéletével kapcsolatban különböző kérdések merülhetnek fel bennünk, - ilyen kérdés az, hogy miért van szükség még ítéletre is, ha egyszer már megbocsátotta Isten a bűnt?

5. A másik felmerülő kérdés pedig az, hogy miért van szükség arra, hogy az ítéletet két egymástól független alkalommal tartja meg Isten, miért nem végzi el egyszerre az egészet?

6. Van azonban még egy ok, amiért az igazak ítéletét előbb kell megtartani, mint a gonoszokét.

Az igazak eltörölt bűneit át akarja ruházni Sátánra, mint a bűnök eszmei szerzőjére. A második ítélet alkalmára azonban már ezeknek a bűnöknek együtt kell lenni, hogy az áthárítás megtörténhesen.

III.  A vizsgálati ítélet

1. Dániel próféta látomásban szemlélhette azt, hogy kik vesznek részt abban az ítéletben, amikor Isten házanépének a megítélése történik.

2. A látomásokban viszont a legkülönfélébb alakokban jelenik meg Isten az emberek előtt, rendszerint a látomás céljának legjobban megfelelő, a legkifejezőbb és a legtöbbet mondó névvel és alakban.

3. A próféta által látott királyiszékek olyan lények részére lettek elhelyezve, akiknek megadatott az ítéletben való aktív részvétel joga és lehetősége.

4. Dániel nagyszámú angyali sereget is láthatott az Isten királyiszéke körül szolgálni.

5. A Biblia tájékoztatása szerint az ítélet megkezdésekor a következő könyveket fogják megnyitni az angyalok.

6. A vizsgálati ítélet folyamán különböző változtatások történnek a könyvek tartalmával.

7. Ebben az ítéletben minden cselekedetet vizsgálat tárgyává tesz Isten, lehet az nyílt vagy titkos, jó vagy rossz.  Préd. 12,15-16.

IV.  Minden test ítélő Bírája

1. Ebben az ítéletben a próféta úgy szemlélhette Jézust, mint embernek Fiát.  Dán. 7,13.

2. Jézus azonban nemcsak a közbenjáró feladatot látja el, hanem még egy nagyon fontos pozíciót is betölt az érdekünkben.

3. A látszólagos ellentmondás csak akkor oldódik fel, amikor világossá válik előttünk, hogy Jézus nem védő ügyvédünk vagy bíránk ebben az ítéletben, hanem mind a kettő egyszerre egy személyben.

4. Ebből adódóan azt mondhatjuk, hogy Jézus kettős feladatot végez érettünk ebben az ítéletben.

V.  A felkészülés fontossága

1. Amikor a Dániel által jelzett 2300 éves időszak lejár, akkor a mennyei Szentélyben egy különös esemény veszi kezdetét.

2. A Dánielnek adott látomás előre jelzi azt, hogy a vizsgálati ítélet igazságának hirdetése által újra fény derül a mennyei Szentély igazságára, a benne folyó szolgálat lényegére.

3. Ennek az igazságnak a megértése által válik világossá, hogy a bűntől való szabadulás utolsó lehetősége ez a bűnös ember számára.

Amikor ezt a szolgálatot befejezi Jézus, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy mindenkinek eldőlt a sorsa végérvényesen. Jel. 22,11. Ezzel az üzenettel arra szeretne késztetni Isten, hogy ragadjuk meg mindannyian az utolsó lehetőséget, és közeledjünk Hozzá addig, amíg nem késő. Zsid. 4,15-16.

4. Az Ószövetség idején az engesztelési nap eseményei által próbálta szemléltetni Isten a vizsgálati ítélet jelentőségét.

5. Mielőtt a nagy valóságban Jézus főpapi szolgálatában is megkezdődött volna az engesztelés ítélete, eme rendkívüli esemény előtt szintén küldött figyelmeztetést Isten az embereknek.

6. Különleges jelentősége miatt “ünnepek ünnepének” nevezték az engesztelési napot Izráelben.  III. Móz. 23,32.