9.  Dániel látomása Susán várában

Dániel 8. Fejezete

I. Bevezetés a látomáshoz
II. A kétszarvú kos
III. Az egyszarvú kecskebak
IV. A naggyá növekedő kis szarv Tartalomjegyzék Főoldal

I.  Bevezetés a látomáshoz

1.  Ez a látomás a Babiloni Birodalom utolsó éveiben adatott a prófétának.

2.  Megoszlanak a vélemények arról, hogy Dániel milyen módon volt ott Susán várában.

3.  Susán város ebben az időben Elámnak, a Babiloni tartománynak volt a fővárosa, vagyis a központja.

II.  A kétszarvú kos

1.  A látomás első részében egy két szarvú kost lát a próféta a folyó előtt állni. 3. vers.

2.  Valószínű, hogy a prófécia azáltal is üzenetet közvetít, hogy Dániel a folyó előtt látja állni ezt a jelképes kost.

3.  Dániel azt is látja, hogy ez a kos el kezd “öklelkezni napnyugat, észak és dél felé”. 4. vers.

4.  Végül még azt a megjegyzést is olvashatjuk, hogy egyetlen állat sem állhatott meg ez előtt a kos előtt, sőt tetszése szerint cselekedett és naggyá lett.  4/b. vers.

III.  Az egyszarvú kecskebak

1.  A látomás következő részében egy hatalmas szarvú kecskebakot látott a próféta színre lépni nyugat felől. 5. vers.

2.  “Jött az egész föld színére, és nem is illeté a földet”. 5. vers.

3.  A szarvak itt is a királyok és az országok jelképeiként kapnak hangsúlyt. 21-22. vers.

4.  A prófétai üzenet még az új birodalom királyának a hódító hadjárataiban megnyilatkozó természetére is kitér, különös módon hangsúlyozva azt; “nekidühödött és leüté a kost és a két szarvat”.   7. vers.

5.  Az isteni előrelátás azonban nem sok időt jövendöl ennek a rendkívüli gyorsasággal hódító királynak.

IV.  A naggyá növekedő kis szarv

1.  A látomás színterén egy új hatalom lép a porondra, az angyal azonban nem nevezi meg mint az előző esetben, hanem csak bizonyos mértékű leírást ad róla azért, hogy a beteljesedés idején a kinyilatkoztatás ismeretében azonosítani lehessen a jövendölést a történelmi valósággal.

2.  Sokan úgy gondolják, hogy a négy felé szakadt Görög Birodalom egyikéből fog kinőni ez a kis szarv, amely most is egy királyt jelképez, miként az előzőekben.

3.  A prófécia három irányt határoz meg a kis szarv növekedésével kapcsolatban. 9/b. vers.

4.  A kívánatos földön különleges irányt vesz a kis szarv növekedése.

5.  A Szentírás nagyon sokszor használja a "csillag" megjelölést az emberre vonatkoztatva. lásd: Jel. 8,10-11.

6.  Úgy tűnik, hogy a kis szarv növekedése előtt semmilyen akadály sincs, hiszen “a seregnek fejedelméig növekedék”. 11/a. vers.

7.  A seregek Fejedelmével szembeni növekedése odáig terjedt, hogy “elvette tőle a mindennapi áldozatot”. 11. vers.

8.  A kis szarv tettei között még találunk néhány esetet, melyek részben a pogány Rómával azonosíthatók, részben pedig a keresztény Rómával.

9.  Dániel mellett egy kérdést tesz fel egy angyal, amely bizonyára Dánielben is megfogalmazódott, de nem került kimondásra általa. 13-14. vers.