8.  A “kicsiny szarv”

Dániel: 7. fejezetének II. része    7,8.  11-12.  16-28

I. A kis szarv születése és növekedése
II. A kis szarv jellemzői és ismertető jelei
III. A kis szarvnak rendelt idő
Tartalomjegyzék Főoldal  

I.  A kis szarv születése és növekedése

1.  A római császárság megszünésével a hatalmas Birodalom számos kisebb, egymástól független államocskára, illetve királyságra oszlott szét.

2.  A jelkép szerint ez azt jelenti, hogy egy teljesen új politikai hatalom kezdett növekedésnek indulni.

3.  A történelem tanúságtétele szerint Európa területén ebben az időben csak egyetlen politikai hatalom nőtt naggyá, amellyel kapcsolatban elmondhatók azok, amiket a “kicsiny szarv” azonosítására elmond a prófécia.

4.  Miközben a kis szarv növekedett, a tíz szarv közül három kiszakíttatott “őelőtte”. 8. vers.

5.  A három szarv kiszakításának indokoltságát és történelmi azonosítását a következő tényekből érthetjük meg.

6.  A Pápaság tehát 538-ban létesült, amikor a harmadik hatalom legyőzése által az ariánus uralom megszűnt Róma felett.

II. A kis szarv jellemzői és ismertető jele

1.  Erről a különleges kis szarvról azt mondja Dániel, hogy “emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban”. 8/b. vers.

2.  Erről a különös szarvról még azt is elmondja Dániel, hogy “nagyokat szóló szája van”, és ezt a Felséges ellen, vagyis az Isten ellen nyitja meg. 7,8/b. 11/a. 25/a.

3.  A kicsiny szarv azonosítása érdekében még azt is elmondja a próféta, hogy ez a szarv “hadakozik a szentek ellen, és legyőzi őket”. 7,21. 25/a.

4.  Erről az uralkodó hatalomról azt is elmondja Dániel, hogy “véli, hogy megváltoztatja az időket”. 25. vers.

5.  A Pápaság legvakmerőbb lépése azonban az Isten törvényének a megváltoztatása volt.

III.  A “kicsiny szarv”-nak rendelt idő

1.  A jelképes állatokról, azaz a földi hatalmakról azt olvassuk, hogy egy idő után elvétetik tőlük a hatalom, és csak ideig-óráig tartó élet adatott nekik. 12. vers.

2.  A prófécia nagyon pontos időmeghatározást ad a Pápaság hatalmának idejével kapcsolatban. 25/b. vers.

3.  A kicsiny szarv által jelképezett hatalom megsemmisítésével kapcsolatban két időpontot ismerünk a Biblia kinyilatkoztatásaiból.

4.  A 7. fejezet második részében szinte refrénszerűen ismétlődik az, hogy az ország és a hatalom végül is a szenteknek adatik. 18. 22. 27. vers