6. Dániel az oroszlánok vermében

Dániel 6. Fejezete

I. A méd Dárius azonosítása
II. Dániel helyzete az új Birodalomban
III. A tiszttartók és Dániel
IV. A tiszttartók és a király

V. Az Isten közbelépése

Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A méd Dárius azonosítása

1.  Dániel könyvének ez a fejezete a legvitatottabb szakasz kortörténeti szempontból.

2.  A történelem I. Dáriusként csak a Cirus utáni harmadik uralkodót ismeri.

3.  A tudományos bizonyítékok hiánya azonban nem fogadható el bizonyítékként Dániel állításával szemben.

4.  Xenophón ókori történetíró adataiból tudjuk, hogy Círus mellett az akkori méd király jelentős szerepet töltött be.

5.  Dániel 6,28. alapján arra is lehet gondolni, hogy társuralkodókként megosztották a Birodalom területét egymás között.

6.  "Nabonid Krónikája" említést tesz valakinek a haláláról, akinek a végtiszteletére az egész ország egy hetes gyászt öltött.

7.  A "Nabonid Krónikájában" említett ember a halála előtt kormányzókat nevezett ki Babilon fölé.

II. Dániel helyzete az új Birodalomban

1.  A király tartományonként tiszttartókat rendelt el, és föléjük három igazgatót, akik között az egyik Dániel volt.

2.  Dánielről újra és újra azt a bizonyságot olvashatjuk, hogy "rendkívüli lélek volt benne".

3.  A király bizonyára a Birodalom érdekeit tartotta szem előtt, amikor rendkívüli képességei miatt Dánielt helyezte az egész Birodalom fölé.

4.  Dániel, idős kora ellenére még tökéletesen el tudta látni a rábízott feladatokat.

5.  Ellenségei egyetlen területen köthettek bele, az Isten törvényéhez való ragaszkodása vonatkozásában. 5/b. vers.

6.  Vajon rólunk hogyan vélekednek a környezetünkben élő emberek?

III. A tiszttartók és Dániel

1.  A tiszttartók rendkívül gonosz és álnok terv alapján próbáltak Dánielnek ártani.

2.  Dániel előre látta az ellene irányuló összeesküvés kibontakozását, de egy lépést sem tett annak megakadályozására.

3.  Vajon mi mit teszünk vagy mit tennénk hasonló körülmények között?

IV. A tiszttartók és a király

1.  Az a mód, ahogyan eljártak Dániellel szemben, világosan mutatja, hogy milyen mélységesen gyűlölték, és mennyire szerették volna megölni.

2.  A király csak most ismerte fel tisztviselőinek a szándékát.

3.  A király a saját tehetetlensége ellenére mégis reménykedett Dániel szabadulásában

V. Az Isten közbelépése

1.  Dániel feletti szomorúságában és a lelkiismeretének furdalása miatt egész éjjel nem tudott aludni a király.

2.  A király és Dániel párbeszédében csodálatos bizonyságtételt kapunk Dánielről.

3.  Igen valószínű, hogy Dániel nem védekezett, nem mentegette a cselekedeteit, mielőtt az oroszlánok elé vetették.

4.  A történet végén az álnokság méltó jutalmát veszi el.

5.  Ez a csodálatos esemény lehetővé tette, hogy az egész Birodalomban újra megismerjék az egyedül élő Istent, a Mindenhatót.