5. Belsazár lakomája

Dániel 5. Fejezete

I. A lakoma körülményei
II. A király álma és annak értelme
III. Dániel viszonyulása az ítélethez és a királyhoz
IV. Az álom valósággá lesz

V. A király megtérése és a történet tanulsága

VI. A király ígérete és jutalma

Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A lakoma körülményei

1. Ez a lakoma rendkívüli körülmények között került megtartásra.

2.  A város méretei és a benne rejlő körülmények kolosszálisak voltak.

3.  A király csak rendkívüli alkalmakon evett és ivott a vendégei között, most azonban egy ilyen alkalom volt.

4.  Eközben a bortól megrészegedett király rendeletet adott ki a jeruzsálemi templomból való edényekre vonatkozóan.

II. A megjelenő kéz és az írás

1.  A régészeti feltárások szerint a királyi palotának az a terme, ahol feltehetően a lakomát tartották 17 x 53 méter alapterületű volt.

2.  A részeg királyra rettenetes hatással volt a falon író kéz látványa.

3.  A király jövendőmondói, varázslói most is kudarcot vallottak tudományukkal, mint az előző alkalmak esetében.

III. A királyasszony

1.  A megjelenő királyasszony minden valószínűség szerint a király édesanyja lehetett, vagyis Nabukodonozor lánya.

2.  A történet idején Dániel nyilvános szereplése már lejárt, valószínű, hogy még Nabukodonozor halála idején. v.ö: II. Móz. 1,6-8.

IV. Dániel a király előtt

1.  A király szavaiból az tűnik ki, hogy személyes ismeretség nem volt közöttük. 13-14. vers.

2.  A király számára megalázó, hogy éppen egy júdabeli fogolyhoz kell fordulnia segítségért a felettük aratott győzelem emlékünnepén.

3.  Dániel válaszából semmi együttérzést vagy sajnálatot sem lehet érezni, ami arra enged következtetni, hogy a király nagyon bűnös és gonosz életet élt.

V. Az írás jelentése

1.  A falra felírt szavak minden valószínűség szerint arám nyelvű szavak voltak.

2.  A babiloni bölcsek azért nem tudták elolvasni, mert ez a szöveg önmagában nem mond semmit.

3.  Ez a mennyei megméretés minden ember esetében be fog egyszer következni.

VI. A király ígérete és jutalma

1.  A király három dolgot ígért annak az embernek, aki meg tudja fejteni az írás értelmét.

2.  Belsazár, mint Babilónia utolsó királya, sokáig gondot okozott a történészeknek és a bibliatanítóknak.

3.  Csak a múlt század közepétől találtak olyan leleteket, amelyek véglegesen megoldották a feszültséget.

4.  A valóságban tehát Nabonid és Belsazár társuralkodókként irányították Babilon ügyeit, és uralták a királyiszékét.

5.  A király ugyan beváltotta a jutalomra vonatkozó ígéretét, gyakorlati jelentősége azonban már nem volt.