4.  Egy különös fa tragédiája

Dániel 4. Fejezete

I. A király álmának körülményei
II. A király álma és annak értelme
III. Dániel viszonyulása az ítélethez és a királyhoz

IV. Az álom valósággá lesz

V. A király megtérése és a történet tanulsága

Tartalomjegyzék

I. A király álmának körülményei

1. Minden valószínűség szerint a 42 évig tartó uralkodásának a második felében történtek Nabukodonozorral ezek az események.

2. Nem közönséges álom volt ez, ami a királyt ilyen mélyen érintette.

3. A király próbálkozása a varázslókkal és jövendőmondókkal több dolgot is megvilágít.

4. Az adott körülmények miatt a babiloni bölcsek még nagyobb megaláztatásban részesültek, mint az előző alkalommal.

5. A bölcsek kudarca az első esemény, ami a király elhalványult emlékképeit feléleszti és Isten felé fordítja.

II. A király álma és annak értelme

1. Úgy tűnik, mintha a király először az álmot is Dániellel akarta volna elmondatni. 6/b. vers.

2. Isten tanítására jellemző, hogy gyakran használ példázatot és hasonlatot, ha valamit meg akar értetni az emberekkel.

3. A nagy fa példája tökéletesen jellemezte a királyt és a Birodalmát. 19. vers.

4. “Egy vigyázó és Szent szállt alá az égből és kiáltott”. 10-11/a. vers.

5. “Vágjátok ki a fát, de gyökerének törzsét hagyjátok meg”. 11-12. vers.

6. “Vas és érc láncokba verve”. 12. vers.

7. “Emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki”. 13.vers.

8. “Hét idő múljék el felette”.

9. “Országod megmarad neked, mihelyst megismered, hogy az Ég uralkodik”. 23. vers.

10. A Szentháromság határozatából van ez a végzés. 14. vers.

III. Dániel viszonyulása az ítélethez és a királyhoz

1. Dániel hosszabb ideig kereste az alkalmas szavakat és kifejezéseket, hogy megfelelően tudja elmondani a király eljövendő sorsának szomorú, megalázó és egyben félelmetes időszakát. 16. vers.

2. A királynak adott tanács hűen tükrözi Dániel lelkületét és a királyhoz való viszonyulását. 24. vers.

IV. Az álom valósággá lesz

1. A király azonban elmulasztotta a megadott figyelmeztetésből származó előny felhasználását.

2. A király hivalkodó szavaira azonnal jön az isteni szózat.

3. Hogy milyen volt a király állapota és milyen körülmények között élt 7 évig, ezt részleteiben nem ismerjük.

V. A király megtérése és a történet tanulsága

1.  A király meggyógyulása nemcsak fizikai természetű volt.

2.  A király minden rossz tulajdonsága ellenére, amit magas állása még csak fokozott benne, a Mindenható Isten mégis felismerte benne az őszinteséget, a nemes szándékot, a megmenthetőséget.

3. Milyen boldogító az a tudat, hogy a Mindenható Isten bennünket is ismer, és értünk ugyanilyen kitartóan fáradozik.