3. A tüzes kemence

Dániel 3. Fejezet

I. A király álmának megvalósulása
II. A király és az ifjak párbeszéde
III. Az ítélet végrehajtása
IV A király istendícsérete és rendelete

V. A történelem ismétlődése

Tartalomjegyzék Főoldal  

I. A király álmának megvalósulása

 1.  A felállított szobor tiszta aranyból lett készítve.

2.  A szobor méretei a jellegzetes babilóniai számrendszerrel kapcsolatos.

3.  A bálványistenek tisztelői a legtöbb esetben túlszárnyalják áldozatkészségben és buzgóságban az élő Isten tisztelőit.

4.  A káldeus bölcsek nem tudták elfelejteni és megbocsátani előző megszégyenülésüket.

5.  Az ifjak magatartásából kitűnik, hogy készek voltak addig a pontig elmenni, amíg az nem jelentette hitük megtagadását.

6.  A bálványimádó szertartáshoz hozzászokott meghívottak tisztában voltak vele, hogy milyen természetű lesz a felavatás.

II. A király és az ifjak párbeszéde

1. A király magatartása több dolgot megismertet velünk. 13-18. vers.

2.  Nagyon fontos szempontokat figyelhetünk meg az ifjak reagálásában.

III. Az ítélet végrehajtása

1.  Az ifjak válaszától a király indulata a végsőkig fokozódott.

2.  Az ítélet végrehajtásánál jelenlévő király nagyon megijedt a látottaktól.

3.  A saját indulataiból kijózanodott király a kemencéhez ment, és nyilvános vallomással szólította meg az ifjakat és hívta ki őket.

4.  Az ifjakon a tűznek a legkisebb nyoma sem látszott, amikor kijöttek a kemencéből.

IV. A király istendícsérete és rendelete

1.  “Áldott ezeknek Istene”.  28/a. vers

2.  A király rendelete szerint senki sem szólhat káromlást a zsidó ifjak Istene ellen.

3.  A nagy szobor és annak imádása teljesen feledésbe merült az újabb esemény miatt.

4.  A történetnek ez a része elmondja azt, hogy mit tehetnek Istenért és az evangélium hirdetése érdekében Istennek hűséges gyermekei.

5.  Az Istenükhöz hűséges ifjakat nagy tisztességre emelte a király a Birodalom tartományaiban.

V. A történelem ismétlődése

1.  Dániel könyvének ez a történeti leírása egy különös dologra irányítja a Biblia próféciáit olvasó és ismerő emberek figyelmét.

2.  Ennek a megértéséhez azonban először azt kell tudni, hogy a Biblia nagyon sokszor csak jelképes vonatkozásban használja a “Babilon” szót vagy nevet.

3.  Ezek a próféciák eléggé sokirányú lehetőséget biztosítanak a jelképes “Babilon” azonosítására.

4.  A Jelenések könyve ugyanakkor arról is beszél, hogy egy másik fenevad is fog majd támadni, amely egy képet akar felállítani.

5.  Mivel a végidőben felállított kép imádása egy különleges jel felvétele által történik, ezért ez a tény három csoportba fogja osztani az embereket.

6.  A dánieli történet ismétlődésének harmadik teljesedése pedig arra vonatkozik, hogy most is ott lesz a “tüzes kemencében” az Istennek Fia.