2. A nagy állókép

Dániel 2. Fejezete

I. Bevezetés az eseményekhez
II. A király álma
III. Különböző emberi magatartások

IV. Dániel bizonyságtétele

V. Az álom és annak értelme

VI. Döntő üzenet a ma emberéhez Tartalomjegyzék Főoldal

I. Bevezetés az eseményekhez

1.  Dániel babiloni szokások szerint határozza meg a király uralkodásának éveit.

2.  A király egy álmot látott, amely különös hatással volt rá, de mivel nem emlékezett vissza rá, ezért nagyon nyugtalan és izgatott volt. 1. 3. versek.

II. A király álma

1.  Néhány szót arról, hogy mit tanít a Biblia az álomról.

2.  A király álma is ilyen Istentől való intés volt. 29-30. vers.

III. Különböző emberi magatartások

1.  A király álmának különös kísérő jelensége az, hogy egyáltalán nem emlékszik vissza az álmában látott dolgokra.

2.  A bölcsek és a varázslók magatartásában az események alakulásával újabb és újabb fordulatokat figyelhetünk meg.

3.  A tehetetlenség és a félelem között örlődve végül beismerő vallomást tesznek.

4.  A király magatartásában is megfigyelhetünk különös reakciókat és változásokat.

5.  Valószínűleg Istentől volt az, hogy Dánielről és társairól mindenki megfeledkezett a mágusok próbatételekor, pedig a király ítélete szerint ők voltak a legértelmesebbek.

6. Dániel magatartásában nagyon sok szép és nemes jellemvonást is merhetünk meg.

7.  A királytól visszatérve a barátaihoz siet és kéri őket, hogy segítsenek isteni irgalomért könyörögni, hogy ne vesszenek el a többi bölcsekkel együtt. 17-18. vers

8.  Amikor Isten megjelentette neki a király álmát, akkor sem az az első, hogy rohan a királyhoz menteni a saját maga és a társai életét.

IV. Dániel bizonyságtétele

1.  Ebben a történetben rendkívüli jelentősége van Dániel bizonyságtevésének.

2.  Dánielnek több dolgot kellett megismertetni a királlyal.

3.  A látomás súlypontja nem a jelenre koncentrál, hanem a jövőre.

4.  Különös figyelmet érdemel még az, hogy mintegy 2600 évvel ezelőtt nyilatkoztatta ki ezeket Isten az utolsó napokról.

V. Az álom és annak értelme

1.  Dániel röviden elmondja, hogy milyen szobrot látott álmában a király.

2.  "Te vagy az arany fej", de utánad más birodalom támad.

3.  A történelem vázlatát tehát a következőképpen mutatta be Isten Nabukodonozornak éjjeli álmában.

4.  Tartósan egységes birodalmat emberi erővel megvalósítani nem lehet.

5.  A királynak adott üzenetben a döntő rész az, ami az utolsó napokra vonatkozik, erre kell a legjobban figyelnünk. 44-46. vers.

6.  A vasból azonban mégis maradt valami, illetve annak erejéből.

7.  A királynak adott magyarázat szerint a végső megoldás nem emberektől fog származni.

VI. Döntő üzenet a ma emberéhez

1.  Emberi kéz érintése nélkül fog bekövetkezni a vég.

2.   Ez a határozott üzenetű prófécia viszont vigasztalást jelent a ma embere számára.

3.  Az Újszövetség evangéliumi feljegyzései között is találkozunk egy olyan kővel, amely szétmorzsol mindent, amire csak ráesik azon a bizonyos napon. Mát: 21,44.

4.  Krisztussal szemben mindannyiunknak állást kell foglalni.