1. Babilon fogságában

Dániel 1. fejezete

I. A prófétai beszédről

II. Dániel személyisége és munkássága

III. A fogság történelmi háttere

IV. Nabukodonozor egyénisége

V. A nevek jelentése VI. Nem fertőztetik meg magukat VII. A hűség jutalma

Tartalomjegyzék

I. A prófétai beszédről

1.  Péter apostol különös módon irányítja figyelmünket arra, hogy mennyire fontos az Istentől jövő prófétai beszédre figyelnünk. II. Pét. 1,19-21.

2.  Istennek az ember megváltásával kapcsolatos tervét a Biblia "Isten titká"-nak nevezi.  Róm. 16,25-26.

II. Dániel személyisége és munkássága

1.  A száműzetés időszaka alatt három próféta hangja csendült fel Isten üzenetének hirdetése által.

2.  Valószínű, hogy Dávid családjából való hercegfiú volt Dániel, hiszen a király megbízatása arra vonatkozott, hogy "királyi magból való, előkelő származású ifjakat" válasszanak ki Izráel fiai közül. Dán. 1,3-4. v.ö: II. Kir. 20,18.

3. A Biblia bizonyságtételéből rendkivüli egyéniségként ismerhetjük meg.

4.  Prófétai munkássága is kiemeli a többi próféta közül.

5.  Általánosan elfogadott, hogy kb. 94-95 éves korában halt meg Susán városában i.e: 530-ban.

III. A fogság történelmi háttere

1.  Könyvének ebben a fejezetében a történelmi hátteret akarja bemutatni Dániel a következő fejezetek eseményeinek megértéséhez.

2.  Az első két versben mindjárt öt történelmi tényt jegyez le az utókor számára.

3.  A bibliakritikusok nagyon támadták Dániel könyvének történelmi megbízhatóságát, esetenként éppen ezekre a versekre hivatkozva.

4.  A babilóniai királyok csak a teljes éveket számolták uralkodási éveknek.

Jeremiás szerint:        Jojákim uralkodásának évei
                                             1       2       3        4                            Jer. 25,1.
                                      ----!------!------!------!------!--
                                                                         1                             Jer. 46,2.
                                    Nabukodonozor uralkodásának évei

 Dániel szerint            Jojákim uralkodásának évei
                                                  1         2          3        4
                                        ----!--------!--------!--------!--------!---          Dán. 1,1.
                                                                         1        2
                                     Nabukodonozor uralkodásának évei

5.  A másik dolog amit meg kell említeni, hogy Nabukodonozor az egyiptomiak elleni hadjáratát még mint herceg kezdte el.

6.  A történelmi háttérhez tartozik még az is, hogy Jeruzsálem megszállása a babilóniaiak által három alkalommal történt.

7.  Ezekben az eseményekben Istennek a bűnhöz való viszonyulását és a bűn büntetését ismerhetjük meg.

IV. Nabukodonozor egyénisége

1.  Összehasonlítva más despota világuralkodókkal, viszonylag pozitiv véleményt mondhatunk róla.

2.  Az ifjakkal nem úgy bánt, mint általában a foglyokkal szoktak bánni.

3.  A későbbi feljegyzések alapján még többet is tudunk a királyról.

V. A nevek jelentése

1.  A névadásnak kettős jelentősége volt.

2.  A héber és a pogány nevek jelentése:

Dániel-----------------  Isten a bírám

Baltazár -------    Bél óvja meg életét /Dán. 4,5./

Anániás --------------    Jehova kegyelmes

Sidrák ---------    A Nap sugallata

Misáel ---------------    Aki az Istenhez tartozik

Misák ---------    Shaka /Vénusz/ által ihletett

Azáriás ----------------  Jehova megsegít

Abednégó ------   Nébó isten szolgája

VI. Nem fertőztetik meg magukat

1.  Több oka is lehetett annak, amiért nem fogadták el a király ételét.

2. Az Isten iránti hűség és a mértékletes életmód minden esetben pozitiv eredményt hoz az emberi szervezetre és az egész életre.

3.  Vannak akik úgy gondolkoznak, hogy bizonyos kényszerítő körülmények között nem kell ilyen bigott szigorúsággal ragaszkodni az ilyen jellegű dolgokhoz, és elvi illetve lelkiismereti kérdést csinálni belőlle.

VII. A hűség jutalma

1.  Dániel tudta azt, hogy csak akkor reménykedhet Isten segítségében, ha Ő is hű marad hozzá minden dologban.

2.  Az Istenhez minden dologban hűséges Dániel végig ott élt a babilóniai udvarban, egésszen annak összeomlásáig. 21. vers.

3.  A 21. vers gondolata utalás arra, hogy ekkor valamilyen döntő változás történik.