az eleve-elrendelés

Predesztináció

I.  Bevezetés

II. Isten előre elvégzése

III. Eleve elrendelés, vagy szabad akarat

IV.  Az isteni és emberi oldal

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

I.  Bevezetés

1.  Mit tudhatunk az „eleve elrendelés”-sel kapcsolatos tanítások eredetéről, mikor és hogyan került be a keresztény gondolkodásba?

2.  Van-e különbség az „eleve” és az „előre” szavaink, illetve kifejezéseink között, és ha igen, akkor mi a különbség?

3.  Mi az, amit Pál apostol a rómaiakhoz írott levelének klasszikus kijelentésében akart elmondani? Róm. 8,29-30.

II. Isten előre elvégzése

1.  Mi az, amit Isten nemcsak előre tudott, hanem eleve elvégzett magában olymódon, hogy annak meg kell történnie?

2.   Milyen kapcsolat van a megváltási terv és Isten előre elrendelt szándéka között?

3.  Hogyan kell érteni a Szentírásnak azt a kijelentését, amikor arról beszél, hogy bizonyos személyeknek végre kellett hajtani azt, amikről Isten „előre elvégezte magában, hogy megtörténjenek”?

III.  Eleve elrendelés, vagy szabad akarat

1.  Milyen érvet hozhatunk fel annak bizonyítására, hogy az „eleve elrendelés” egy teljesen képtelen állítás, aminek semmi köze sincs a Biblia tanításához?

2.  Ahogyan Isten megteremtette az embert, ezzel kapcsolatban mi az, ami teljes mértékben kizárja az eleve elrendelés tényét?

3.  Milyen módon zárja ki a megtérésre való isteni felszólítás, illetve a megtérésnek a lehetősége az „eleve elrendelés”-hez kapcsolódó elképzeléseket?

4.  Milyen Isten-képet állít fel kimondatlanul az „eleve elrendelés”-hez társított elképzelés és tanítási irányzat?

5.  Hogyan érvényesülhet a teremtett lények szabad akarata, ha minden esetben kizárólag Isten akarata valósul meg, úgy itt a földön, mint az egész teremtett világban is?

6.  Aki az eleve elrendelést tanítja, mivel kell tisztába jöjjön, mielőtt nem túl késő?

7.  Mit tagadnak a Biblia tanításából azok, akik az „eleve elrendelés” teológiáját vallják és képviselik?

8.  Miért mondhatjuk az „eleve elrendelés”-t is egy kettős természetű fogalomnak?

9.  Hogyan rendelhette el Isten minden ember életútját és elhívásának körülményeit, annak minden feladatával és lehetséges cselekedeteivel együtt?

IV.   Az isteni és emberi oldal

1.  Igehelyek Isten oldaláról nézve, az Isten döntésétől függően

2.  Igehelyek az ember oldaláról nézve, az ember döntésétől függően