romlás építői

Ésa. 58,12-14.

I. Rombolás Isten törvényében II. Helyreállítás a gyakorlatban
III. A szövetség pecsétje IV. A szövetség Istenének ígérete

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

I. Rombolás Isten törvényében

1.     Hol és milyen területen keletkezett az a rontás, amit Ésaiás fenti kijelentése szerint helyre kell állítani és vissza kell építeni?

2.     Az Ésaiás által adott prófécia az egész törvényen esett rontásra utal, vagy azok közül csak az egyikre akarja a figyelmünket ráirányítani?

3.     Ésaiás próféta azonban nem csak az Isten törvényén esett rontásról jövendölt, mi az, amit ennél sokkal hangsúlyosabbá tesz a kijelentésében?

4.     A próféta üzenete mintha feltételes módban beszélne a romlás építéséről, miért kerülhetett ilyen megfogalmazásba az üzenet?

II. Helyreállítás a gyakorlatban

1.     Melyik az a terület, amit a próféta első feltételként említ meg abban a felsorolásban, ami az Isten törvényén esett rontás helyreállítási munkáját képezi?

2.     Milyen területen érinti a gyakorlati életünket a következő isteni kijelentés, hogy nem űzöd kedvtelésedet szent napomon”?

3.     Hogyan egészíti ki az előző szempontot a következő feltétel, amely egyértelművé teszi, hogy miről is van szó?

4.     Mit jelent számunkra a prófétának az a kijelentése, miszerint a szombatot az „Úr szent és dicsőséges napjának” kell tekinteni, és meg kell szentelni azt?

5.     Hogyan értelmezzük a megszentelés mikéntjének azt a módját, hogy „dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván”?

6.     Milyen területen jelenik meg kísértések legárnyaltabb, legrejtettebb, és egyben a leg­általánosabb megnyilatkozása a szombattal kapcsolatban?

7.     Mivel az emberek különbözőképpen veszik fihyelembe a napok kezdetét és végét, ezért tudnunk kell, hogy Istennek van-e valamilyen rendelkezése arra vonatkozóan, hogy az általa adott nyugalomnapot mettől-meddig kell elkülöníteni a többi időnktől?

II. A szövetség pecsétje

1.     Milyen rendeltetése van még a szombatnak Isten és ember kapcsolatában?

2.     A végidő eseményei közeledtével hogyan próbálja Sátán megakadályozni Isten gyermekeit abban, hogy romlás építői legyenek a saját életükben, és hogy ez mások számára is példamutató legyen?

IV. A szövetség Istenének ígérete

1.     A szövetségéhez ragaszkodó emberek részére Isten egy csodálatos ígéretet ad: „Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban”, mire vonatkozik ez, hogyan kell érteni?

2.     Mit akart Isten elmondani a másik ígéretével, miszerint „hordozlak a Föld magaslatain”, mire emlékeztetnek bennünket a magaslatok a Biblia szerint?

3.     Mivel Isten ígéretében nem az előzőek szerinti összefüggésben hangzik el a magaslatra való hivatkozás, ezért keresnünk kell a választ, hogy Isten ígérete mire vonatkozik és milyen módon fog beteljesedni?

4.     Isten harmadik ígérete szerint azt mondja: „azt művelem, hogy Jákóbnak; a te atyádnak örökségével élj”, de vajon hogyan és mikor fog ez beteljesedni?

5.     Isten ma azt kérdezi tőled, akarsz-e romlás építője és ösvények megújítója lenni?