A Biblia Istene

I. A többszemélyű Isten fogalom II. Az Atya, mint láthatatlan Isten III. A Szentlélek Isten IV. A bűnös ember által is látható Isten
Előző Következő Tartalomjegyzék Főoldal

.

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

I. A többszemélyű Isten fogalom

 1. Mit jelent a Bibliában az a meghatározás és kifejezés, hogy “egy Isten”?

 1. Vannak akik azt állítják, hogy a “Szentháromság” egy pogány eredetű fogalom, a pogány mitológiából került be a keresztény gondolkodásba és hitvallásba, - valóban így van ez?

 1. Miért kap az “egy Isten” fogalom olyan erős hangsúlyt a Bibliában, miért kellett a zsidó családfőknek még az imájukba is belefoglalni: “Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!”?  V. Móz. 6,4.

 1. A szeretet egységén kívül még milyen vonatkozásban állít nagyon határozott különbséget a Biblia a “sok-isten” és az “egy Isten” között?

II. Az Atya, mint láthatatlan Isten

 1. Mit tudhatunk arról a személyről, akit Atyaként ismerhetünk meg a Biblia kinyilatkoztatásaiból?

 1. Az a tény, hogy az Atya most láthatatlan számunkra, egyúttal azt is jelenti, hogy nincs alakja, a teremtett lények által is érzékelhető megnyilatkozási formája?

 1. A Szentháromság Isten személyei között mindig létezett ez az alá és fölé rendeltségi viszony?

III. A Szentlélek Isten

 1. Melyik isteni személy az, Aki az Atyához hasonlóan szintén láthatatlan, és miért?

 1. Miért alakulhatott ki az a keresztények körében eléggé elterjedt szemlélet, hogy a Szentlélek nem az Istenség egyik személye, hanem csak az Istennek megnyilatkozó ereje?

 1. Mik azok a személyes tulajdonságok, amik alapján egyértelműen, önálló személynek kell tekintenünk a Szentlelket, illetve végez-e olyan feladatot, van-e olyan tevékenysége, amit csak egy szabad akarattal rendelkező önálló személy végezhet el?

 1. Található-e a Bibliában olyan kijelentés, ahol egyértelműen Istennek nevezi a Szentlelket éppen úgy, miként az Atya Istennel kapcsolatban teszi ezt?

 1. Mi a Szentlélek elleni bűn, és miért nem bocsátható meg? Mát. 12,31-32.

IV. A bűnös ember által is látható Isten

 1. Mit tudhatunk arról az isteni személyről, aki a történelem folyamán többször is megjelent a bűnös emberek által is látható formában.

 1. A Biblia tanítása alapján hogyan lehet összegezni legtömörebben azt a munkát, amit a Fiú Isten végzett az emberi család érdekében a történelmünk folyamán?

 1. Jézus mint Isten, öröktől fogva létezik, vagy az Ő létezésének is van kezdete?

 1. Az emberekhez való viszonyulásában különbséget találhatunk-e az Ószövetség Istene és az Újszövetség Krisztusa között?

 1. Mit tudhatunk arról az isteni személyről, aki az egész Ószövetség történelmén keresztül úgy vált ismertté, hogy Ő a seregeknek Ura, melyik isteni személyre vonatkozik ez a megnevezés?