45.  Lázár feltámasztásának körülményei

Jn. 11,1-57.

I. Lázár betegségének híre II. Találkozás a gyászoló családdal

III. Lázár feltámasztásának csodája IV. A Főtanács végleges döntése Jézus felől

I. Lázár betegségének híre  (Jn. 11,1-17.)

1. Mit tudhatunk erről a Bethániában lakó családról, és a Jézushoz fűződő kapcsolatukról?

2. Hogyan fogadta Jézus a Lázár súlyos betegségéről szóló hírt, és miért viszonyult hozzá ilyen módon?

3. Miért ellenezték Jézus tanítványai, hogy a Mesterük újra Júdeába menjen?

5. Jézus tudta, hogy Lázár már meghalt, akkor miért mondta azt, hogy csak “elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt”?

II. Találkozás a gyászoló családdal  (Jn. 11,18-37.)

1. Hogyan gondolkodott a két testvér és a falubeliek arról, hogy Jézus az értesítés ellenére csak akkor érkezett meg, amikor Lázár már meghalt?

2. Hogyan fogadta Mártha Jézus érkezésének hírét, hol találkozott Vele?

3. Mit akart Jézus azzal mondani, hogy aki Őbenne hisz, az “ha meghal is, él”, illetve “soha meg nem hal”?

4. Mit tett Mária, amikor a vissza érkező testvére elmondta neki, hogy Jézus itt van a falu határában?

5. Miért szomorodott el Jézus azon, hogy Lázár testvérei és az ismerősei siratják a meghaltat, miközben Ő maga is könnyekre fakadt?

III. Lázár feltámasztásának csodája  (Jn. 11,38-45.)

1. Hogyan reagált Mártha arra az előkészületre, amit Jézus tett a sír előtt?

2. Miért másokkal vetette el Jézus a sír bejáratától a követ, miért nem Ő tette?

3. Lázár feltámasztását a saját isteni hatalmával cselekedte meg, vagy csak egy imádságot mondott Jézus annak érdekében, hogy az Atya tegye ezt meg?

4. Milyen hatást gyakorolt ez a rendkívüli csoda a jelenlévő zsidókra?

IV. A Főtanács végleges döntése Jézus felől  (Jn. 11,46-57.)

1. Hogyan fogadták a Főtanács tagjai Lázár feltámasztásának hírét?

2. Milyen érvet használt Kajafás a Főtanács meggyőzése céljából azzal kapcsolatban, hogy Jézusnak mindenképpen meg kell halnia?

3. Hogyan reagált Jézus erre a körülményre, hogy ne idő előtt történjen meg az, amire a főpapok készültek Jézussal szemben?

4. A meghiúsult szándékuk megvalósítása érdekében mivel egészítették ki a Jézus ellen kigondolt tervüket?