24. A Jézusba vetett hit megnyilatkozásai

Mt. 9,18-26.  Mk. 5,22-43.  Lk. 8,41-56.

I. Jairus és a haldokló lánya II. A vérfolyásos asszony 

I. Jairus és a haldokló lánya   (Mt. 9,18-19. 23-26.  Mk. 5,22-24. 35-43.  Lk. 8,41-42. 49-56.)

1. Ki kereste fel Jézust a tengerparton, miközben újra nagy sokaság gyűlt köré, hogy a tanítását hallgassák?

2. Milyen meglepő dolgot figyelhetünk meg Jairus kérésében, és annak módjában, ahogy azt Jézus elé hozta?

3. Hogyan fogadta Jézus a zsinagógafőnek ezt a különös módon előterjesztett kérését?

4. Milyen változás következett be az eseményekben, miközben Jézus Jairus háza felé igyekezett?

5. Kik lehettek a tanúi annak az eseménynek, amikor a leányt feltámasztotta Jézus, és miért csak ők lehettek jelen?

6. Miért mondta Jézus azt a Jairus házában lévő siratóknak, hogy a gyermek nem halt meg, hanem csak alszik?

7. Hogyan érted a Bibliának azt a kijelentését, miszerint a leány feltámadásakor “visszatére annak lelke” őbelé, és erre azonnal felkelt?

8. Milyen tanulságot találhatunk ebben a történetben, amely a mi számunkra is iránymutató lehet?

II. A vérfolyásos asszony   (Mt. 9,20-22.  Mk. 5,25-34.  Lk.. 8,43-48.)

1. Miközben Jézus Jairus házához igyekezett, milyen meglepő kérdéssel állította meg a tanítványait és az Őt követő embereket?

2. Mit tudhatunk ennek az asszonynak az előző életkörülményeiről és a betegségéről?

3. Miért akarta titokban érinteni Jézust, miért nem ment oda hozzá nyíltan gyógyítást kérve ő is, mint a többi beteg, akiket már meggyógyított?

4. Ha már Jézus megérintésétől úgyis meggyógyult az asszony, akkor Jézus miért nem kezelte diszkréten az ügyét, miért leplezte le az emberek előtt és hozta nyilvánosságra?

5. Hogyan ítélte meg Jézus az asszony cselekményét, minek tulajdonította a meggyógyulását?

6. Mi az a hit, ami által ez az asszony érintette Jézust, amivel kapcsolatban azt mondta neki: “a te hited megtartott téged”?

7. Lehet-e nekünk is érinteni Jézust hit által, és ha igen, akkor azt hogyan tehetjük meg?