7. Az elrejtett kincs és az igazgyöngy

Máté: 13,44-46.

I.  Jézus tanításának háttere II. A példázat üzenete

   

I. Jézus tanításának háttere

1.  Milyen háttérből merítette Jézus az elrejtett kincsről szóló szemléltető példáját?

2.  Vajon mit akart Jézus szemléltetni ezzel a példázattal?

3.  Hogyan került a Menny legnagyobb értékét bemutató igazság elrejtett kinccsé az emberek számára, talán Isten rejtette el előlünk?

4.  Hogyan lehetséges az, hogy a zsidók nem ismerték fel a megtalált kincsben az igazi értéket, és ezért inkább elmentek mellette?

5.  Mi szükséges ahhoz, hogy egy ember a Biblia olvasása közben fel tudja ismerni Jézusban a felbecsülhetetlen értékű kincset?

II.  A példázat üzenete

1.  Üzenetét tekintve miben különbözik az igazgyöngyről szóló példázat az elrejtett kincsről szóló példázattól?

2.  Hányféleképpen lehet érteni a drágagyöngyre való utalást Jézusnak ebben a példázatában?

3.  Miért tekinthető Jézus Krisztus a példázat szerinti drágagyöngynek?

4.  Mit kell tennünk azért, hogy Jézus Krisztust a Menny drágagyöngyét megszerezhessük?

5.  Miért hangsúlyozza Jézus azt a példázatában, hogy a drágagyöngyöt úgy kell megvásárolni, miközben a Biblia mindenhol arról beszél, hogy az üdvösséget Isten ingyen adja, ajándékként kínálja az embereknek? (lásd: Jel. 22,17.  Ésa. 55,1.)

6.  Milyen vonatkozásban tekinthető nagy értékű drágagyöngynek az ember?