Az igazság általi megszentelődésünk

János 17,14;  17;  19.

I. A megszentelődésről általánosságban

II. A szentség ruhái

III. A tökéletesség jelentése IV. A tökéletesség dimenziói

.

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

I. A megszentelődésről általánosságban

1.  Miért helyez Jézus ilyen erőteljes hangsúlyt arra, hogy a mindenkori tanítványai megszentelt életű emberek legyenek, különösen a végidőben?

2.  Mindenekelőtt arra a kérdésre kell választ keresnünk, hogy mit jelent szentnek lenni, illetve kire mondható el az, hogy szent?

3.  Noha a megszentelt állapot, vagyis a szentség feltételez egy elkülönült és megváltozott életet, ebből következően a szentséget azonosítani kell a bűntől már teljesen megtisztult állapottal? I. Jn. 1,7-9.

4.  Mire kell vonatkoztatnunk azt az igazságot, ami Jézus szerint képes megszentelni bennünket?

5.  Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy Istennek igazsága megszenteljen bennünket?

II. A szentség ruhái

1.  Mihez hasonlítja a Biblia az Isten szerinti szentség állapotát?

2.  A megszentelődésnek ez a lehetősége csak az általunk elkövetett bűnösségünktől tisztít meg, vagy ezen kívül még egyéb területen is van kihatása, ahol szeretne változást hozni az életünkbe?

3.  Mi szükséges ahhoz, hogy az ékességünk ruháit képesek legyünk felöltözni magunkra?

III. A tökéletesség jelentése

1.  A szentségre jutás kérdésével kapcsolatban a tökéletesség fogalma szokott társulni, ami újabb nézetkülönbségeket eredményez, de miért?

2.  Mit akar kifejezni és bemutatni a Biblia akkor, amikor az ember tökéletességgel kapcsolatban ad kijelentést?

3.  Milyen példákat találunk a Bibliában az ember tökéletességével kapcsolatban adott kijelentések között?

IV. A tökéletesség dimenziói

1.  A Bibliában a tökéletességnek különböző dimenzióival találkozunk, ha sorba vesszük őket, akkor melyiket kellene az első helyre állítanunk?

2.  Mi következik az újjászületésből, ennek bekövetkezése után a tökéletességnek milyen újabb dimenziója válik elérhetővé az ember számára?

3.  Milyen szinten nyilatkozik meg a bűn világában élő emberrel kapcsolatban a tökéletessé válás újabb dimenziója?

4.  A tökéletesség negyedik dimenziója mikor és milyen módon valósulhat meg, és milyen szintű tökéletességet jelent?

5.  Végezetül még néhány bátorító gondolat azzal kapcsolatban, hogy Isten képes megszentelni az életünket, be tudja fejezni bennünk mindazt, amit elkezdett.