Hogyan olvassuk a Bibliát?

Mivel a Biblia egy különleges könyv, ezért néhány gyakorlati tanácsot is szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy miként olvassuk a Bibliát. Azoknak is ajánljuk a Biblia olvasását, akik a könnyebb fajsúlyú könyvek olvasásához vannak hozzászokva, hiszen a Bibliában találhatók olyan beszámolók és történeti írások, amik az ilyen érdeklődésű embereket is le tudják kötni. Mivel a Biblia könyveit többféle szempont alapján lehet csoportosítani, ezért ha valaki még csak most ismerkedik a Bibliával, azoknak ajánlatos a könnyebben érthető történeti beszámolókkal kezdeni. Ezeknek olvasása bevezeti őket a Biblia világába és hozzászoktatja a Biblia nyelvezetéhez, közben megismerkednek olyan fogalmakkal, amelyek ismerete nélkül nem érthetik meg a Biblia nehezebb és töményebb írásait. De mindenképpen a személyes érdeklődési területükön kezdjék el.

Miközben a történeti és bölcseleti részeket folyamatos olvasással is áttekinthetjük, addig a tanító leveleket és a prófétai iratokat nem ajánlatos hasonlóképpen olvasni. A Bibliának ezek a könyvei tartalmukban nagyon tömények, rendkívüli mélységű gondolatok fogalmazódnak meg bennük, ezért csak azok érthetik meg, akik készek időt áldozni az olvasottak feletti elmélkedésre és további kutatásra. Komoly segítséget jelenthet egy-egy szó vagy gondolati egység megértésében, ha kikeressük azokat a hivatkozásokat, amik a bibliaversek alatt találhatók. Ezek segítségével azt ismerhetjük meg, hogy arról a gondolatról mit mond a Biblia más könyveiben, illetve mi a Biblia egészének a tanítása.

Mivel egyetlen bibliafordítás sem tudja minden részletében hibátlanul visszaadni az Ige szövegének eredeti értelmét és az író gondolatait, ezért a Bibliát olvasók számára szükség lehet minél több, különböző fordítású Bibliára, a nehezebben érthető részek összehasonlításához. Természetesen minden fordításnak meg van a maga előnyös értéke, de ugyanakkor a hibái is. Ezeket a hibásan visszaadott, vagy nem eléggé tisztán érthető részeket kell más fordításokkal összevetnünk a megértés érdekében.

Ma már nem elérhetetlen, de a Bibliát olvasó számára szinte nélkülözhetetlen eszköznek kell tekinteni a különböző segédkönyveket. A konkordanciák segítségével az egyes szavak és fogalmak előfordulási helyeit találhatja meg. Így lehetősége van arra, hogy összehasonlítást tegyen, hogyan beszél a Biblia más helyeken ugyanarról a fogalomról és gondolatról. A bibliai lexikonok pedig a nevek, a bibliai tárgyak, a helyek és a helységek, illetve a szokások megismerésében nyújt segítséget. A kommentárokból pedig olyan magyarázatokat vehetünk át, amiknek ismerete az átlag ember számára egyáltalán nem természetes.

Isten mindenkit hív egy ilyen mélyreható igetanulmányozásra. Aki kitart az elfogulatlan, őszinte kutatásban és keresésben, annak többször lesz Istennel szerzett komoly lelki élménye. Meggyőződhet arról, hogy Isten egészen személyesen, egyénenként is tud hozzánk szólni a Bibliában megfogalmazott kijelentések és üzenetek által. Ha valaki szorgalmasan tanulmányozza a Bibliát, akkor előtte is fel fog tárulni a valódi értékében az az Ige, amit éppen tanulmányoz. “Míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben” (II. Pét. 1,19.) mondja Péter apostol. Adja a Jó Isten, hogy a Szentlélek vezetése által lépésről-lépésre az Istentől származó Ige tökéletesebb megértésének élményéhez tudjon mindenki eljutni.