Isten célja a Bibliával

Isten azért íratta le a Bibliában adott üzeneteit, mert a bűn torzítása miatt többé nem maradhatott úgy mint régen, többé nem terjedhetett tovább apáról-fiúra szájhagyomány útján az Isten ismerete és akaratának megismerése. A bűn következtében meggyengült és befolyásolt emberi elme ugyanis már nem lett volna képes torzulás mentesen továbbadni a megváltás üzenetét. Isten előre látta azt is, hogy a bűn növekedésével a hamis tanítók és hamis próféták is meg fognak szaporodni, akik Sátántól késztetve szándékosan akarják majd megtéveszteni az embereket. “Sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek” (Mt. 24,11.). Ezért szükségessé vált, hogy legyen egy megbízható és tiszta forrás, amiből tévedhetetlenül meg lehet ismerni Istent és az akaratát, és ez a forrás a Biblia, amelyről biztonsággal tudhatjuk, hogy “az Istennek igazsága jelentetik ki abban” (Róm. 1,17.). Mivel pedig a bűn elválasztotta az embert Istentől, ezért ezt a személyes érintkezés hiányát is a Biblia hivatott pótolni. Isten ezen keresztül mondja el tanácsait, és ismerteti meg velünk a megváltás tervét.

Mivel a Biblia Istennek hozzánk intézett üzenetét tartalmazza, ezért a hozzá való viszonyunknak is olyannak kell lennie. Mindenek előtt fogadjuk el a Bibliát úgy, mint az igazság egyetlen Istentől adott tanúját és mértékét. Ezért törekedjünk arra, hogy mindig a tiszta, hamisítatlan, minden emberi okoskodástól mentes Ige legyen előttünk. Mindig legyünk tudatában annak, hogy a Biblián keresztül az Isten jelenlétébe kerültünk, és onnan az Ő szavát halljuk. Tanulmányozás közben gyakoroljunk mindig ehhez méltó magatartást.

Ha Isten prófétáinak szükségük volt a kinyilatkoztatás átvételekor a Szentlélek segítségére és ihletésére, hogy az Istentől jövő üzenetet meg tudják érteni és tovább tudják azt adni, akkor erre nekünk is szükségünk van. Amikor megnyitjuk a Bibliát, akkor a Szentlélek segítségére van szükségünk, hogy értsük is azt, amit Isten mond nekünk benne. Ezért a Szentlélek segítségét kérő ima nélkül sohase kezdjük tanulmányozni a Bibliát. Egyedül a Szentlélek óvhat meg attól, hogy össze keverjünk dolgokat, csak az Ő segítsége által tudjuk torzulás mentesen megérteni a Bibliában adott isteni kijelentéseket.

Isten lelke meg akar ismertetni a Bibliában közölt minden isteni üzenettel, de csak olyan sorrendben és időpontban, ahogy és amikor azt képesek vagyunk megérteni és befogadni. Jézus még a kiválasztott tanítványainak is azt mondta: “Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az Igazságnak a Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.” (Jn. 16,12-13).

Nagyon fontos, hogy ne veszítsük el türelmünket, ha eleinte nem értünk mindent, vagy nem azonnal értünk meg mindent. Az isteni Ige igazi értéke mélyen a felszín alatt van, és csak szorgalmas kutatás által tárható fel és érthető meg. Igetanulmányozásunk közben legyünk kitartóak és alaposak, ássunk mélyre. Ahogy az emberek számára értéket jelentő arany és ezüst ma is a föld mélyében van, és csak azok szerezhetik meg, akik készek oda leásni és lemenni érte, úgy a Biblia igazi értékeit sem lehet csupán felszínes olvasással megszerezni. A Bibliában adott igazi értékek is csak annak jutnak birtokába, akik készek bele mélyedni és időt áldozni arra, hogy mélyre ássanak benne. “Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt; akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.” (Péld. 2,3-5.).

Ha ezzel együtt meg van bennünk az a készség, hogy a megértett isteni elveket cselekedni is akarjuk, akkor Isten a Szentlélek által kinyitja előttünk az Ige ajtaját. Mert “ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-é” (Ján. 7,17.), mondotta Jézus.