Nyelveken szólás a Szentírás mérlegén

Az első korinthusi levél 14. fejezetének vizsgálata

 I. Bevezetés

 II. Alapvető kérdések tisztázása

 III. Pál levelének háttere

 IV. A korinthusi jelenség

 V. Pál döntő lépése

Főoldal

I. Bevezetés

1. A téma felvetése azért aktuális, mivel egyre több olyan mozgalomról hallunk, amiknek tagjai azt hirdetik, hogy bennük és közöttük Isten ereje nyilatkozik meg.

2. Isten Igéje arra szólít fel bennünket, hogy mindent próbáljunk meg, és csak ami jó, azt tartsuk meg.

3. Hitünk és lelki életünk egyetlen hitelesítője, és tévedhetetlen mértéke a Biblia, Isten kijelentett szava.

II. Alapvető kérdések tisztázása

1. Tisztán kell látni, hogy a Szentlélek keresztséghez nem feltétlenül tartozik hozzá a nyelveken szólás ajándéka.

2. Isten Igéje alapján határozott választ kell adnunk arra a kérdésre is, hogy mi a jelentősége a Szentlélek keresztségnek, kik részesülnek benne és miért?

3. Szükséges tisztázni azt is, hogy a Bibliában található kijelentések alapján mit kell érteni a nyelveken szólás alatt, hiszen annyiféleképpen értelmezik és magyarázzák.

4. Mások szintén Pál apostoltól idézve azt mondják, hogy “aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat”. I. Kor. 14,2.

5. A nyelveken szólás, mint a Szentlélek ajándéka, kétféleképpen nyilatkozott meg az apostoli gyülekezetben.

6. Végezetül még azt kell megérteni, hogy mi a célja Istennek azzal, hogy a nyelveken szólás ajándékát adja?

III. Pál levelének háttere

1. A levél megírásának idejében a korinthusi gyülekezet lelki élete nagyon a mélypontra jutott.

2. Pál apostolt nagyon aggasztotta ez a helyzet, hiszen Ő volt ennek a gyülekezetnek az alapítója.

3. Pál ismert és alkalmazott egy nagyon fontos törvényszerűséget, amely nélkül eredményes missziómunkáról nem lehet igazán beszélni.

IV. A korinthusi jelenség

1. Különös módon a nyelveken szólás problémájával három fejezeten keresztül foglalkozik az apostol, amivel azt is jelzi, hogy súlyos ügynek tekintette.

2. Pál azzal kezdi üzenetét, hogy újra elmondja a lelki ajándékokra vonatkozó alapvető ismereteket.

3. Miután elmondja a lelki ajándékokra vonatkozó alapvető tanítását, és próbál kiutat mutatni a jelenlegi helyzetükből, majd így folytatja:

4. Pál tudta, hogy Korintusban vannak olyanok, akik számára nem elég a finoman megfogalmazott intés és útmutatás.

5. Ezeknek a kemény fejű embereknek mondott üzenetét a következő pontokba lehet összegezni:

V. Pál döntő lépése

1. Pál döntő lépését akkor értjük meg igazán, ha ismerjük az apostolok magatartását a Szentlélek megnyilatkozásaival szemben.

2. Pál apostol egy nagyon kemény és drasztikus lépéssel avatkozik közbe és állítja le a korinthusi gyülekezet nyelveken szólási gyakorlatát.

3. Érezzük, hogy mennyire nem a Szentlélek megnyilatkozásait próbálta visszaszorítani Pál, mennyire nem a lelki ajándékok tevékenységét akarta korlátozni ezekkel a rendelkezéseivel?

4. Ha Pál apostol a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korinthusi jelenséget, akkor nem tette volna a következőket:

5. Akik még ezzel a kemény beszéddel is szembe fordultak, azokat megpróbálja Pál még egy alapvető tény által kijózanítani.

6. Levele végén még egy változatban megpróbálja kifejezni azt, hogy a korinthusi jelenséget nem tartja a Szentlélek megnyilatkozásának.

7. Mindezek után, amikor Isten ilyen világos eligazítást adott a lelki ajándékokra nézve, ha valaki továbbra is tudatlan akar maradni az Istentől jövő tanítással szemben, az maradjon is tudatlan. 14,38.

8. Mielőtt végleg lezárná a lelki ajándékokkal kapcsolatban adott tanítását, még egyszer ajánlja nekik, hogy törekedjenek inkább a prófétálásra, és ne ragaszkodjanak olyan görcsösen a nyelveken szóláshoz.

9. Isten Egyházában tehát “mindenek ékesen és jó renddel legyenek”, ahogyan illik ez a szentek minden gyülekezetében. 14,40