Címoldal

Mit mondott Jézus az Igében

A második adventröl

Főoldal

Tartalomjegyzék:

 

Bevezetés

1.

Korszakok boldog reménye

2.

A céltalan és a céltévesztett

reménység

3.

„Elmegyek és helyet készítek”

4.

„Visszajövök”

5.

Felkészülésünk a találkozásra

6.

A fiúság Lelkét kaptátok

7.

Bűn nélkül jelenik meg

8.

Jézus ajándékcsomagja

9.

Isten szeretetének jutalma

10.

Az eljövendő Isten országa

   

 

Bevezetés

Letöltés  

 

 

Kaptál már valakitől olyan ígéretet, aminek a beteljesedését nagyon vártad? Ilyenkor általában mindenki nagyon türelmetlenül várja az idő múlását. Néha talán némi belenyugvással fogadja ugyan a lassan múló időt, valójában azonban nagyon szeretné felgyorsítani az eseményeket. Mindenki a remélt ígéretektől függően várja a beteljesedést. Várják a hónapok múlását, azután a heteket, a napokat, az órákat, végül már a percek is éveknek tűnnek, annyira szeretnének már találkozni a beteljesüléssel. Jézus dicsőséges visszajövetele, a második advent is ilyen boldogságot adó remény, aminek a beteljesedését nagyon várják azok, akiknek már a jelenben is örömöt jelent a Jézussal közösségben töltött idő.

Amikor Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól, nagyon fontos ígérettel vigasztalta őket, rajtuk keresztül pedig a mindenkori tanítványokat. Azt mondta nekik: „ne nyugtalankodjék a ti szívetek” amiatt, hogy én most elmegyek, hiszen vissza fogok jönni hozzátok. Addig pedig „higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1).

Jézus három dologgal akarta megnyugtatni a tanítványait, de közvetve a mindenkori tanítványokat is. Mindenekelőtt azt mondta: bár az Atyánál sok lakóhely van, Ő azonban azért megy el, hogy kizárólag nekik készítsen helyet. Ígéretében arra biztatta őket, gondoljanak mindig arra, hogy az egymástól való elszakadásuk csak időleges dolog, hiszen vissza fog jönni hozzájuk és értük. Amikor pedig visszajön, akkor magához veszi őket, hogy „ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14,3).

A hívő emberek közül sokan szívesen elevenítik fel lelki szemük előtt azt a pillanatot, amikor ez a jézusi ígéret végre beteljesül. Amikor már nem csak hit által lehetünk együtt Jézussal, hanem színről színre találkozhatunk vele. Végre megláthatjuk Őt, aki annyira szeretett bennünket, hogy még a saját életét is kész volt feláldozni értünk és helyettünk, csakhogy „el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen (Jn 3,16). Amikor pedig végre beteljesedik ez a boldog reménység, attól kezdve már soha többé nem fogunk elszakadni egymástól.