Címoldal << Előző

Háló Sándor:

A H.A. Reform - Mozgalom

Következő >> Főoldal

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET

A REFORM-MOZGALOM


TÖRTÉNELMI KIALAKULÁSAA GYÖKEREK NÉMETORSZÁGBA VEZETNEK
 

A feszültség első jelei
A háború kitörése előtti állapot
Ujprófétáka láthatáron
Még szó sincs a katonakérdésről
A korábbi szempontoknemjöttekbe

.

AZ ELSŐ SZÁMÚ MJSSZIÓTERÜLET MAGYARORSZÁG

.

Még azEgyházon belül
A magyarországi vezetők bemutatása
Az új stratégia szerint
A szervezeti munka kialakulása

.

A KÖVETKEZŐ LÉPCSŐ ERDÉLY, MAJD ROMÁNIA

.

A kibontakozás első jelei
A területi munka megszervezése
Egy reformista vezető vallomásából

.

EGYSÉGKERESÉS VAGY AZ ELSZAKADÁS MJSSZIÓJA

.

A NÉV KIALAKULÁSÁNAK TÖBBLÉPCSŐS VÁLTOZATA
 

SZÉTVÁLÁS A REFORM-MOZGALOMBAN

.

A „Harmadrész"
Már két Reformmozgalom is van

.

AZ ÖNÁLLÓ IRODALOM KIALAKULÁSA ÉS JELLEGE

.

A folyóiratok
Missziós irodalom
Könyvkiadás jellemzői


 

II. FEJEZET

AZ ISTEN NÉPE MEGÍTÉLÉSÉVEL


KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKA TÉMA JOGOSULTSÁGA

.

A Reformmozgalom álláspontja

.

ISTEN VALÓBAN ELVETEFTE NÉPÉT?

.

Megírattak a mi tanulságunkra
Isten viszonyulása hűtlen népéhez a múltban
Isten és a keresztény Egyház viszonya
Egy különös megvilágosodás
Egyforma mértékkel médetek
Várhatunk-e egyetemes megújulást Isten népe között?
.

BABILONNÁ LETT-E LAODICEA?

.

Egy logikai következtetés
A Bizonyságtételek fényében
A Reformmozgalom magyarázata
Amitgyelmen kívül hagytak
A negyedik angyal üzenetének címzetje

.

A JELENÉSEK 18. FEJEZET
ANGYALÁNAK MOZGALMA

.

Ahogyan a Reformmozgalom gondolja ezt
Azonosíthajuk-e a Reformmozgalommal?
A negyedik angyal feladata, és jövetelének feltételei
Kik tartozhatnak ehhez a mozgalomhoz?

.

A LAODICEAI ÜZENET ÉRTELMEZÉSE

.

A Reformmozgalom szerinti változat
Mit vagy kit jelképez a gyülekezet angyala?
Kinek szól az üzenet?
„Kivetlek téged az én számból"

.

„REFORM-MOZGALOM"
DE HOL VAN A REFORMÁCIÓ7

 

III. FEJEZET

ELVI ÉS TANÍTÁSBELI


ELTÉRÉSEK VIZSGÁLATAA HJTELVEK TÖRTÉNELMJ ALAKULÁSA

.

Feszítő kérdések a hitelvekkörül
Az advent-úttörők véleménye a hitelvekről

Önálló kezdeményezések
A száza4forduló előtti próbálkozások
Szemléletbeli áttörés első jelei
Az Egyház hivatalos hitvallása
Különbségek a területek adottságai miatt
Reform-adventista gondolkodás a hitelvekről

.

A KATONAI SZOLGÁLAT
ÉS A „NEMHARCOLÓ” ELV

.

A különállás legfontosabb tétele
A „nemharcoló” elv kialakulása az Egyházban
A békességes idők befolyásának következménye
Az egyházvezetők eszmélése
Ellentét; elv és gyakorlat között
Egy újabb fordulópont
Alternatív szolgálat Magyarországon
Az 1932-ben kiadott „Gyülekezeti Kézikönyv

.

AZ ISTEN SZERINTI HÁZASSÁG

.

Az úgynevezett „szent házasság"
Isten tanácsa a házaséletre vonatkozóan
Szabad-é az embernek afeleségét elbocsátani?
Az újbóli házasságkötés lehetőségei
A refomi-adventisták közötti zavar
A 144.000-RŐL
Jelképes vagy valóságos szám?
A hangsúlyos rész megértésének lényege