Címoldal Jelenések könyve Főoldal

Tartalomjegyzék:

 

Előszó

1.

Jézus Krisztus kijelentése

2.

Hasonló az ember Fiához

3.

Jézus üzenete az efézusi és a smirnai gyülekezetekhez

4.

Jézus üzenete a pergámumi és a thiatirai gyülekezetekhez

5.

Jézus üzenete a sárdisban lévő gyülekezethez

6.

Jézus üzenete a filadelfiai gyülekezethez

7.

Laodícea állapota

8.

Laodícea lehetőségei

9.

A hétpecsétes könyv

10.

A hétpecsétes könyv felnyitása

11.

Az elpecsételés ideje és körülménye

12.

Akik jöttek a nagy nyomorúságból

13.

A hetedik pecsét és a trombitáló angyalok

14.

Az ötödik trombita, mint első jaj

15.

A hatodik trombita, mint második jaj

16

Egy nyitott könyv, amely először édes, azután keserű

17

A nagy megméretés

18

A gyászruhába öltözött két tanúbizonyság

19

A hetedik trombita, mint harmadik jaj

20

A Napba öltözött asszony és a veres sárkány

21

A nagy küzdelem Krisztus és a sárkány között

22

A sárkány által üldözött asszony

23

A tengerből feljövő fenevad

24

A földből feljövő fenevad

25

A fenevad bélyege és nevének száma

26

Akik Sion hegyén állanak

27

A végidő evangéliumának üzenete

28

Az első angyal üzenete

29

Az Isten ítéletében megnyilatkozó evangélium

30

A második angyal üzenete

31

A harmadik angyal üzenete

32

Ez is a harmadik angyal üzenete

33

A nagy aratás

34

Diadalmas sereg az üvegtengernél

35

Isten haragjának poharai

36

Armageddon, a hatodik csapás

37

Isten haragjának utolsó pohara

38

A nagy parázna bemutatása

39

A mélységből jövő veres fenevad

40

Az Isten dicsőségét közvetítő angyal

41

"Fussatok ki belőle én népem!"

42

Babilon megbüntetése

43

A Bárány mennyegzőjének vacsorája

44

A megnyílt ég fehér lovasa

45

Amikor a Föld megpihen

46

A bűn végső sorsa

47

Isten sátora az emberekkel van

48

Az Isten által készített ország

 

Forrásművek

 

 

 

 

 

Előszó

Letöltés  

Fiatal hívő emberként a prófécia volt az, ami először magával ragadott Isten Igéjéből. Csodálattal szívtam magamba Isten előrelátó bölcsességébõl fakadó kinyilatkoztatásait, melyekben határozott vonalakban vázolta fel a még meg sem történt eseményeket több száz, esetenként több ezer évvel elõbb. Csodálattal értettem meg, hogy Isten nemcsak következtetésekre hagyatkozik, mint Verne Gyula, aki a tudomány fejlődését látva, már elõre elgondolta, hogy mi mindenre lesz képes az ember. Verne nem tudott időpontot adni, nem tudta, hogy az általa elképzelt dolgokat mikor lesz képes az ember megvalósítani. Isten azonban nemcsak az eseményeket látja elõre, hanem tudja azt is, hogy a történelem idősíkjában mikor fognak beteljesedni az általa megmondott események, és ha szükségesnek látta, akkor az esemény megjelentetésével együtt a történés időpontját is kinyilatkoztatta. Ezért mondja Péter apostol: "Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben." (II. Pét. 1,19.) Számomra is ez a biztos prófétai vezetés adta az elsõ kapaszkodót a Jézussal való kapcsolatomban. Így támadhatott fel egyre erősebben szivemben az igazi "hajnalcsillag", azaz Jézus Krisztus. (Jel. 22,16.)

Régóta dédelgetett vágyam valósult meg azzal, hogy elkészült ez az anyag, amely tartalmában is, de főként jellegében más, mint az összes előtte megjelent magyarázó írat a Dániel és a Jelenések könyveiről. Elkészítése különböző külső nyomások hatására történt. Először is azoknak a testvéreknek a késztetésére fogtam hozzá, akik ismerve a próféciák iránti érdeklődésemet és elkötelezettségemet, újra és újra kéréseikkel ostromoltak ennek érdekében. Ugyanakkor felmerült annak a szükségessége is, hogy a Budapest terézvárosi gyülekezetben a péntek esti istentiszteletek keretében egy átfogó sorozatot tartsak a Jelenések könyvéről. Így született meg az elhatározásom, hogy a prédikációs vázlatomat olyan részletességgel fogom megírni, hogy az mások számára is használható legyen. Mivel pedig a Jelenések könyvében adott próféciák tanulmányozásához elengedhetetlen a Dániel próféta könyvének ismerete, ezért láttam szükségesnek azt, hogy a két próféta könyvéről készült jegyzeteim összekötve, egységes tanulmányként kerüljenek az érdeklődők kezébe.

Írásmagyarázati szemléletemben inkább a hagyományos irányzathoz tartozónak vallom magam. Semmi újat sem tudok elfogadni csupán azért, mert azt egy neves személy mondta az Egyházban, vagy mert izgalmas és okosnak látszó dolgokat mondott az adott témában. Az adventista úttörőkkel együtt én is azt vallom nagyon határozottan, hogy "nem felel meg Isten prófétai módszerének az, hogy egy bizonyos időben egy határozott bizonyságot teszünk, és később azután pontosan az ellenkezőjét tanítjuk a korábban mondottaknak."(Y.N. Loughborough: Kérdések az elpecsételés üzenete felől. 4. oldal.) Ezért minden új próféciamagyarázatot előbb egy szigorú vizsgálatnak kellene alávetni, mielőtt elfogadjuk. Különösen pedig azokat, amelyek ellentétes értelmet adnak egy-egy szakasznak a korábban megértett és elfogadott magyarázattal szemben.

Könyvem vázlatos szerkezete könnyen áttekinthetővé teszi egy-egy szakasz mondanivalóját. A tartalomjegyzék segítségével pedig pillanatok alatt meg lehet találni a keresett bibliai részhez kapcsolódó magyarázatot. Ezért kézikönyvként is használható a Dániel és a Jelenések könyvének tanulmányozása közben.

Ajánlom ezt a könyvemet azoknak a lelkész társaimnak, akik foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy a Dániel vagy a Jelenések könyvéről prédikációs sorozatot tartsanak a gyülekezeteikben. Ajánlom azonban a gyülekezet minden tagjának is, mindazoknak, akik nem elégszenek meg felszínes ismeretekkel, mindazoknak, akik hiszik, hogy mi prófétai nép vagyunk, és ezért illő, hogy ismerjük is a próféciákat.

Természetesen nem gondolom azt, hogy a teljesség jegyében állt össze ez az anyag. Bizonyára nagyon sokan tudnak majd még hozzátenni. Én magam is szívesen újra írnám az egészet, ha az időm és a munkám ezt lehetővé tenné, hiszen a kézirat elkészülte óta elég sok új gondolat és szempont került a figyelmem előterébe, amit jó lett volna beleépíteni. Hiszem azonban azt, hogy így is segítséget fog jelenteni sokak számára.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje útján ezt a tanulmányt, és szeretném, ha ezt az áldást mindazok megtapasztalhatnák, akik ennek segítségével a prófétai üzenet mélyebb ismeretére szeretnének eljutni.

Háló Sándor  2019