Isten prófétai lámpása

Háló Sándor: 2019

 

"És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is,

amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek,

mint sötét helyen világit szövétnekre,

míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben."

(2Pét. 1,19.)

Idézetek Ellen Goold White írásaiból:

"Isten Igéjét sokkal jobban kell tanulmányoznunk.

Különösen Dániel és a Jelenések könyvét,

éspedig jobban, mint valaha mûvünk történelme folyamán." (Ellen White)

 

"Az utolsó napok veszedelmei közvetlen elõttünk állnak, ezért az a feladatunk, hogy figyelmeztessük az embereket a veszélyre, amelyben vannak. Ne hagyjuk érintetlenül a jövendölések által kijelentett eseményeket.  Ha népünk legalább félig ébren lenne, ha rádöbbennének a Jelenésekben ecsetelt események közelségére, akkor megújulás következne be gyülekezeteinkben, és sokkal többen elhinnék az üzenetet.

Nincs vesztegetni való időnk.

Isten felhív, hogy virrasszunk az emberek fölött, mint akikrõl számot kell majd adnunk....Hadd szóljon Dániel, hadd harsogjon a Jelenések könyve, hadd mondják el õk, hogy mi az igazság.”  (E.G. White: Test. VI. 61-62. old.)