4. rész

UFO-k és vallások

 

Az élet előállításának képtelensége nagy tétet hordoz.

Honnan származik az élet? Akkor mi van más?

Maradt még két lehetőségünk:

1, Más bolygóról

2, Teremtőtől

Az első esetben sem tudjuk megkerülni a kérdést, hogy oda hogyan került az élet.

 

Az emberek mindig is hajlamosak voltak a számukra érthetetlen dolgokat valamilyen természet fölötti erővel magyarázni. Ezt a természetfölötti erőt csak részben vette át az ateista gondolkodásban a szerencse, vagy szerencsétlenségben való hit.

 

HOL VANNAK AZ UFO-K?

 

Egyre többen hiszik, hogy UFO-k vesznek körül minket. A legtöbb „UFO hívő” ateista, és a spritizmussal, okultizmussal foglalkozók 90%-a UFO hívő!

 

Hol vagyunk mi? Hol a helyünk a világmindenségben?

A nap és a föld  távolsága 150 millió km ez kb. = 0,000 015 fényév (a fény sebessége közel 300.000 km/sec) 1 sec alatt ér a fény a földről a holdra, 8 perc alatt ér a fény a napról a földre. Ehhez a Voyager 2 űrszondának 3 hónap kell, egy sugárhajtású repülő 17 év alatt tenné meg.

A Voyager 2 sebessége 13,8 km/sec, (Bp-Miskolc 13 sec) 50.000 km/h, 1 nap alatt 1,2 millió km-t tesz meg.

A Plútó a Naptól 5.900 millió km-re van. A fény a napról a plutót 333 perc = 5,5 óra alatt éri el, ez 0,000 6 fényév (1 fényév = 9,5*1012 km) a Voyager 2 űrszonda a naptól 13,4 év alatt ért volna oda.

 

Milyen messze van a legközelebbi csillag?

A Proxima Centauri távolsága 4,2 fényév, a Voyager 2-nek 92.000 év kell ehhez a távolsághoz.

Ebből azért érzékelhető, hogy az ember egyhamar nem fog más naprendszerekben látogatást tenni, még űrszondával sem.

 

Több évtizede képesek vagyunk, rádió, röntgen, lézer, látható fény, infra- és ultraibolya, sugarak küldésére, észlelésére.

Ponori Thewrewk Aurél csillagász 2006 február 21.-én az RTL-klub TV híradója egyik riportjában ezt mondta: „Ha egy távoli civilizációnak csak egy Kossuth adója volna, ami helyi sugárzású, azt is meghallanánk 1.000 fényév távolságból is.”

Csak 100 fényéven belül több mint 1.000 naphoz hasonló csillag található.

Hogy az 1.000 fényév milyen hatalmas távolság, úgy tudjuk érzékeltetni, hogy az egész naprendszert a nappal és a bolygóival együtt lekicsinyítjük egy gombostű fejébe, akkor ettől a gombostűtől 100 méteres sugarú körön belül van minden, ami az 1.000 fényév távolságon belül van. Nagyon sokféle eszközzel tudjuk már vizsgálni az univerzumot, de nem hallunk arról, hogy találtak volna ilyen nagy távolságból bármilyen jelet.

 

A SETI PROGRAM

 

Search for Extraterrestrial Intelligence (földön kívüli intelligencia keresése).

A Project Phoenix a világ legnagyobb teleszkópjait (átmérő 40-300 méteres) használja a nap típusú csillagok környezetének vizsgálatára.

1959-től vizsgálják a csillagokat egyesével mesterséges eredetű jeleket keresve. A Célzott keresés rendszere az 1000-től 3000Mhz-ig terjedő tartományban 1Hz felbontással keresi a jeleket.

Ezt úgy lehet elképzelni, hogy van egy hatalmas szoba, ahova a falak mentén rengeteg rádióvevőt elhelyezünk. Mindegyik rádió rá van hangolva egy rádióadóra. A szobában található rádiókkal így a földön található összes rádióadást tudjuk fogni, de csak egy hangszórónk van hozzá. A szemnek van egy tehetetlensége, ezért ha 1 másodperc alatt 24 képkockát levetítünk, akkor folyamatos mozgásnak érzékeljük az álló képeket. Ugyanígy ha megszaggatjuk a hangot de ezt nagyon gyorsan tesszük és nagyon rövid idő a kiesés, akkor füllel nem vesszük észre, hogy volt ott egy szünet.

Minden másodpercben, ha belehallgatunk az összes rádióadásba és ezt másodpercenként több ezerszer megtesszük, akkor olyan, mintha a világ összes adóját egyszerre hallgatnánk, de mégis káosz nélkül. Az így kapott információ mennyiségét ember nem tudja feldolgozni, de számítástechnikai eszközökkel ez megvalósítható. Korábban a rádióteleszkópok által legyűjtött információ halmazt csak a nagy teljesítményű tudományos számítógépek elemezték.

Később, ahogy a személyi számítógépek egyre jobban elterjedtek, kiterjesztették az adatok feldolgozását és elemzését ezekre az otthoni számítógépekre is úgy, hogy egy regisztráció és egy szoftver letöltésével azok is alkalmassá váltak az adathalmaz interneten keresztüli elérésére és elemzésére.

1999-től naponta több ezer új felhasználó csatlakozott a rendszerhez, hogy felesleges számítógép kapacitását UFO kutatásra fordítsa. 2001-ben már 3 millió napjainkra több mint 10 millió számítógép értékeli az adatokat.

 

Mi a teendő, mi történik, ha a SETI talál jelet?

Először is meg kell bizonyosodni róla, hogy valóban földön kívüli eredetű. A SETI a világ legnagyobb antennáival, több tízmillió csatornán gyakran talál jeleket. A jel földönkívüli eredetét egy másik rádiótávcsővel végzett egyező megfigyelésnek kell jóváhagynia.

Ha egy mesterséges eredetű jel földönkívüli eredetűnek bizonyul, a felfedezést olyan gyorsan és olyan széles körben teszik közzé, ahogyan csak lehetséges.

A SETI kutatás sokszor talált furcsa megmagyarázatlan jeleket, de anélkül, hogy a jelet ismételten venni lehetne, és más távcsövek megerősítenék az észlelést, ezek nem teljesítették a tudósok által egy valódi detektáláshoz előírt szigorú feltételeket.

Közel 50 év alatt eddig még soha nem találtak bizonyítottan mesterséges eredetű földönkívüli jelet!

2006 május 15.-én Angliában az információszabadságról szóló brit törvény miatt, a Brit Védelmi Minisztérium kénytelen volt a honlapján közzétenni egy több mint 400 oldalas titkos tanulmányt a földönkívüliekkel kapcsolatban. A hat évig eltitkolt jelentés eléggé egyértelmű következtetésre jutott. Amikor az emberek ufót vélnek látni, akkor rendszerint - a laikusok számára nehezebben érthető - fizikai, elektronikus vagy mágneses jelenségeket látnak. A több mint tízezer szemtanú állításait elemző tekintélyes mennyiségű bizonyíték mind azt támasztják alá, hogy az ufóknak tulajdonított jelenségek "teljesen bizonyosan" fizikai, elektronikus vagy mágneses jelenségek. Brit területen eddig még nem találtak egyetlen "ufószerkezetet" sem. Mivel nem bizonyítható, hogy léteznek földönkívüliek, ezért természetesen biztonsági kockázatot sem jelenthetnek a Brit Királyságra. A védelmi minisztérium a jövőben nem kutatja a földönkívüliek állítólagos létezését, hacsak nem kerülnek elő újabb, meggyőzőbb bizonyítékok.

 

A katonai vezetési pontok és a polgári légi irányítók állandóan figyelik a légteret. Sokan dolgoznak ezeken a helyeken. Meg kell őket kérdezni, láttak-e már bizonyítottan UFO-t?

Eric von Danikenről elmondható, hogy ő az UFO hívők „pápája”, készített egy filmet a hetvenes évek közepén ami Magyarországra is eljutott: „A jövő emlékei” címmel. Ebben azt sugalta, hogy a földön már jártak földönkívüliek. Svájcban a birtokán működtet egy látogató központot, ahol bemutatja a film idejében és az azóta megismert „leleteket”. A film bemutatása után kb. 3 évvel elkészült az ellenfilm, amely minden helyszínen megvizsgálta Daniken „bizonyítékait” és tudományos magyarázatokkal cáfolta, hogy azok földönkívüliek nyomai lennének.

2006 február 21.-én Magyarországon járt, mert megjelent könyvét dedikálta. Egy kérdésre válaszolta 2006 február 21.-én az RTL-klub TV híradójában: „Még nem találkoztam földön kívüliekkel”

Jobban megvizsgálva: A SETI program 1959-től tartó 50 éves eredménye az, hogy semmi földön kívüli intelligencia nem található, csak csend van körülöttünk!

 

MI A VALLÁS?

 

Vallás Magyar értelmező kéziszótár szerint: A társadalmi tudatnak természetfölötti erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló formája.1.

Vallástörténeti kislexikonban: Komplex társadalmi jelenség, amelyben az emberek egy közössége kapcsolatot létesít valóságosnak, az ember sorsára döntő hatással levőnek vélt természetfölötti erőkkel vagy hatalmakkal.2.

 

Mi az egyház?

Vallástörténeti kislexikon: Az egyház, keresztény hívek szervezett közössége. 3.

Magyar értelmező kéziszótárban szó szerint ugyanez a meghatározás van a 261 oldalon.

 

Mennyi vallás és egyház van?

Nehéz lenne megszámlálni, a világon több vallás van mint ország, és több egyház van, mint nemzet

Magyarországon az interneten 2005 novemberében 142 bejegyzett egyházat számoltam meg, de a Figyelő 2005. 47. számában 345-öt említ.

 

Magyarországon (2006-ban) 100 fő alakíthat egyházat 1990. IV. törvény alapján, mely nem lehet alkotmány ellenes.

 

Vallások tanításai

Olyan vallási tant, amelynek az értékrendszerét legalább elemeiben ne lehetne más vallásokban is kimutatni, nehéz volna találni.

A vallások pozitív tartalmak-, értékek és szolidaritás köré szerveződő közösségek.

Vallási különbségek

Különbség abban van közöttük, hogy a számukra fontos értékek egy része más, ezek különböznek a többi közösség értékeitől. Bizonyos vallások a természetfeletti kötődést tekintik alapvető és legfontosabb értéknek. Mások az emberi kapcsolatokban rejlő értékekre helyezik a súlyt.

Van vallás, amelyben a legfőbb érték a létezés, a szerves élet, és ennek bármilyen formája, mert ezek mindegyike lélekkel bír, nincs szüksége isten-képzetre sem, nem ismer isteneket.

Bizonyos vallások lényege a törvény vagy isteni parancs teljesítése, a közösség összetartása, a személyes felelősség, vagy a személy lelki fejlődése, Istenhez közelítése.

Miért a kereszténység és miért a Biblia?

Ha megnézzük a vallások szent könyveit, akkor sokszor szembesülhetünk azzal, hogy miért nem kapunk választ az élet alapvető kérdéseire belőlük.

Milyen kérdésekre várunk választ?

  1. Mi a világ eredete?

  2. Honnan származik az ember?

  3. Mi van a halál után?

  4. Miért ilyen a világunk?

  5. Honnan származik a rossz?

  6. Mi a megoldás a világ bajaira?

  7. Mire számítsunk, mi lesz még?

Minden kérdésre csak a Biblia ad pontos, érthető választ.

Biblia mellett szól még az is, hogy a Biblia történeti leírásait a régészet igazolta míg a próféciáiból több mint 95%-a a történelemben már beteljesedett.

 

Blaise Pascal (matematikus, fizikus, filozófus 1623-1662) a vallásról:Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert ezt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról.” (Gondolatok 693)

 

„Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék; ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme; egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Mármost min jár az emberek esze? Ezen soha, hanem a táncoláson, a lantpengetésen, danoláson, versíráson, lovas karikajátékon, királyi cím elnyerésén, anélkül hogy valaha is elgondolkoznának rajta, mit jelent királynak, és mit embernek lenni.” (146. sz. töredék)

Láthatjuk, a világ nem sokat változott Pascal óta.

 

VAN-E A TEREMTÉSRE BIZONYÍTÉK?

 

Időbeosztásunk alapjai

Az év meghatározója a Föld Nap körüli útja

A hónapé a Holdnak a Föld körüli keringési ideje

Egy nap pedig a Föld saját tengelye körüli forgási ideje

Mi a hét alapja?

A hét nem épül egyetlen természetes ciklusra sem. Akkor mi a hét eredete? Miért élünk 7 napos ciklusokban?

6+1 napos időbeosztásnak nincs semmi alapja csak a bibliai teremtés.

2 Mózes 20,11: Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

A 10 napos egységre történő átállítása se az ókorban, se az újkorban sem sikerült

A Biblia időrendje szerint a teremtés kb. 6000 évvel ezelőtt volt.

Hogyan történt a teremtés?

Isten szavára a semmiből és tökéletesre.

Azt is megállapíthatjuk, hogy a teremtés elfogadásához is HIT kell!

 

Van-e a teremtésre más bizonyíték, mint a Biblia leírása? Van-e olyan egyértelmű bizonyíték a teremtésre mint amilyeneket tömegével találtunk az ősrobbanással és evolúcióval szemben?

Dr. Robert V. Gentry geofizikus radioaktív bomlási nyomokat kutatott szilárd kőzetekben.

Rádioaktív sugárzás fajtái

Az α sugárzás pozitív töltésű He atommagokból áll, a β sugárzás elektronok áramlása, a γ sugárzás nagyenergiájú fotonokból (foton a fény elemi részecskéje) áll. Most nem foglalkozunk a neutron sugárzással amit a humánus ember azért fejlesztett ki, hogy harci technika megsemmisülése nélkül tudja az „élőerőt” a katonákat elpusztítani.

Urán-238 bomlása során több lépcsőben, különböző radioaktív anyagokká alakul át, míg végül ólom lesz belőle. Urán-234, majd tórium, rádium, radon, és 3 féle polónium.

Az α részecskék nagy méretű részecskék csak kis távolságot (pár cm) tudnak megtenni. Ahol megállnak, ott elszíneződik a kőzet. Az α részecskék 5 különböző sebességgel válnak ki ezért 5 koncentrikus elszíneződés 5 kör alakul ki.

 

 

Az Urán-238 bomlása során keletkezett alfa gyűrűk.

 

A különböző anyagok felezési ideje

Urán 238                      4,6 milliárd év

Tórium 232                   19,9 milliárd év

Rádium 226                              1 580 év

Radon 222                                           3,83 nap

Polónium 218                                                   3 perc!

Polónium 214                                                   0,000 164 másodperc!

Polónium 210                                       140 nap

 

A rövid felezési idő miatt a Polónium 214, és 218-as nem fordul elő önállóan csak az Urán 238 bomlásakor.

Polónium 218  3 perc!

Polónium 214  0,000 164 másodperc!

Mégis találunk a kőzetekben ilyen Polónium nyomokat önállóan is.

 

Az a részecskék okozta elszíneződéshez szükséges

1, A megolvadt kőzetbe kerülnie kell egy radioaktív anyagszemcsének, mielőtt az lehűlne.

2, A kőzetnek meg kell szilárdulnia és kristályos szerkezetet felvennie a rádióaktivitás megszűnése előtt.

Számoljunk együtt!

Polónium-218 felezési ideje 3 perc, ehhez 30 percen belül kell megszilárdulnia.

Polónium-214 felezési ideje 0,000 164 másodperc ehhez 1 ezredmásodperc alatt kell lehűlnie és kikristályosodnia a kőzetnek.

Dr. Robert V. Gentry szerint: Nincs ilyen természetes folyamat! 4.

 

A tudomány azt bizonyítja, amit a Biblia állít. A világ és benne az ember, teremtéssel jött létre.

 

A Biblia a teremtéstől az újra teremtésig írja le a föld történetét, a megváltási terv szempontjából.

 

Próféciák, jövendölések

A Bibliában találunk próféciákat. A prófécia az Isteni akarat kinyilatkoztatása a jövőről.

Csak Jézus személyére több mint 400 prófécia van az Ószövetségben, amik mind teljesedtek benne.

Egyéb próféciák:

 - Nagy világbirodalmak kialakulása és bukása.

 - Jeruzsálem lerombolása, örök konfliktus hely lesz.

 - Az egyházak állapota a történelem során.

 - Az ember erkölcsi „fejlődése” az időben.

 - Az emberi társadalmak „fejlődése”.

 - A történelem során látható „idők jelei”.

 

AZ ÚJJÁTEREMTÉS

 

Nézzük meg az újjáteremtés szükségességét a tudomány tükrében!

A Biblia közli, hogy az ég és a föld egyszerűen elfogy, megavul, mai szóhasználattal: „elhasználódik”.

Írja ezt 2.600 és 2.000 évvel ezelőtt is.

Ésaiás 51:6: Az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul.

Ésaiás 65,17: Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak.

2 Péter 3,13: De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

Jelenések 21,1: Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

Megadja azt is, hogy miért szükséges az újjáteremtés?

Jelenések 11,18: …elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.

Ezek nagyon erős szavak, és 2.600 évvel ezelőtt de még 2.000 éve sem beszélhettünk a Föld pusztításáról.

Mikortól pusztítjuk a Földet?

A Föld pusztítása már elkezdődött az ipari forradalom kiszélesedésével, a gőzgépek elterjedésével a XIX. században.

Ennek ellenére a XX. század közepéig nem beszélhettünk a föld általános pusztításáról.

1960-es évektől a tengerek túlzott lehalászása miatt fajok eltűnéséről, az élő környezet kimerüléséről.

1970-es évektől beszélünk savas esőkről, légszennyezésről.

1980-as évektől esőerdők kiírtásáról, üvegház hatás fokozódásáról.

1990-től globális felmelegedésről, az ózonréteg csökkenéséről, jégsapkák olvadásáról.

Mikortól pusztítjuk az eget?

Az egek szennyezése is csak 1957-ben, alig több mint 50 éve kezdődött az első szputnyik fellövésével.

Ma több mint 30.000 űrszemét kering a föld körül és naprendszerben. Merkúrtól a Plutón túlig.

2009 elején volt az első eset, hogy két emberi kéz alkotta űrszemét karambolozott a Föld körül az űrben.

Új Föld és új Ég szükséges!

 

Zárásként

A címben feltett kérdésre talán már mindenki tudja a választ.

Én azt a következtetést vontam le, hogy az ősrobbanás és evolúció elfogadásához „vak hit” kell!

A teremtés elfogadása után érdemes a Teremtőt is megismerni. Ehhez a legjobb eszköz a Biblia tanulmányozása. A Bibliából sok dolog került át a mindenapi életbe közmondásainkba, amiket használunk, sokszor nem is tudva, hogy honnan származik, és sokszor nem úgy, nem abban a formában mondjuk, ahogy ott le van írva. A Bibliából származik Máté 7,8: Aki keres, talál. Érdemes tehát keresni. A további kereséshez, Isten megismeréséhez bátorításul 2 igehely a Bibliából:

Jeremiás 29,13: És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

Jakab 4,8: Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

___________________________________________________________________________________

1.  Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós: Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai kiadó, 1978.

2.  Kossuth Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon, Kossuth, 1971. 308. oldal.

3.  Kossuth Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon, Kossuth, 1971. 91. oldal

4.  Josh McDowell, Don Stewart: Biblia kontra evolúció, Teremtéskutató csoport, 1993. 93. oldal