3. HOGYAN ADJAM TOVÁBB A TANULTAKAT
 
 I. Az átadás alapelvei 
 II. A kérdezés művészete 
 III. A kérdések lényege és célja 

Tartalomjegyzék

Főoldal 

  

I. Az átadás alapelvei

1. Ha a tanító lelkiismeretesen felkészült a hét folyamán, akkor szombaton nyugodtan állhat az osztály elé, mert tudja, hogy a tanítását örömmel fogadják és örömmel kapcsolódnak bele.

2. A bevezetés legyen rövid, figyelem és érdeklődés felkeltő, hiszen a jó indítás az egész tanítás menetét meghatározhatja.

3. A tanulás gerincét a lecke tárgyának kifejtése képezi, ezért erre kell a legtöbb időt fordítani.

4. Mivel a szombatiskola nemcsak ismereteket ad, hanem jellemet is formál, ezért a tanítás végén meg kell fogalmazni a lecke lelki tanulságát is.

5. A tanító számára nagyon fontos alapelv az, hogy tanuljon meg jól gazdálkodni a rendelkezésére álló idővel.

6. Annak érdekében, hogy minden így történjen, a tanító tervezze meg a tanítás menetét, az adott téma szerkezeti felépítését, és az időbeosztását.

7. Nagyon fontos, hogy a tanító maradjon összhangban, és maradjon meg az Egyház által elfogadott igazság tanításának keretei között, ahogy azt a leckében találja.

II. A kérdezés művészete

1. A szombatiskolai tanulmány lelke, de egyben a leglényegesebb részének kell tekinteni a helyén feltett jó kérdést.

2. Már Socrates is hitt abban, hogy a tanulókat nemcsak előadások által lehet tanítani, hanem a jól alkalmazott kérdezés által is.

3. Soha ne kérdezzünk azért, hogy a saját tudásunkat fitogtassuk, azért pedig különösen ne, hogy mások készületlenségére híjuk fel a figyelmet.

4. A tanítás különböző helyzetek elé állíthatja a tanítót, ami olykor egy speciális felkészültséget igényel tőle.

III. A kérdések lényege és célja

1. Különböző osztályokba csoportosíthatjuk a feltett kérdéseinket a jellegük és a típusuk alapján.

2. Típusukat tekintve viszont nagyon sokrétűek lehetnek a feltett kérdések.

3. Végül pedig még két csoportba oszthatjuk szét a feltett kérdéseinket.

4. A kérdezés célját a következő pontokban lehet összefoglalni: